Wojciech Jacques er ansat som Head of Data and Analytics – en ny afdeling hos e-commerce marketing bureauet Kvantum Copenhagen, dedikeret til dataorganisering og -analyse.

Wojciech Zak kommer fra en tilsvarende stilling hos Aller Media og har tidligere arbejdet som Analytics Specialist hos IIH.