På den ordinære generalforsamling d. 28. april stillede bestyrelsen forslag omkring vedtægtsændring af paragraf 6.1.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men da ændringer af vedtægterne kræver, at mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer herfor indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling.

Her kan vedtægtsændringen endeligt vedtages med to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer, uanset antallet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. 

Program
– Kl. 17.00: Registrering åbner & velkomst v/Thomas Wahl, adm. direktør, Dansk Markedsføring
– Kl. 17.05: Afstemning om vedtægtsændring af paragraf 6.1

Hvert medlem har 1 stemme, og hvert medlem kan kun afgive stemme for et andet medlem ved fuldmagt – jf. vedtægternes § 5.3

Fra:Til:
6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af mellem 5 og 8
medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges for indtil 6 år. Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte en formand og en næstformand. 
 
6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af mellem 5 og 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges for indtil 6 år. Generalforsamlingen kan med simpel stemmeflerhed udvide valgperioden fra 6 til 8 år for bestyrelses- medlemmer, der ikke kan genvælges pga. 6 års reglen. Denne mulighed kan dog kun anvendes i situationer, hvor der er et særligt behov for kontinuitet i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte en formand og en næstformand.  

Arrangementet afholdes online. Tilmelding er nødvendigt.