Det er igen blevet tid til generalforsamling i Dansk Markedsføring.
Den afvikles online onsdag den 28. april 2021 kl. 17.00-18.00.

Dagens program: 
Kl. 17.00: Registrering åbner
Kl. 17.15: Velkomst v/Thomas Wahl, adm. direktør, Dansk Markedsføring
Kl. 17.15-18.00: Ordinær generalforsamling

Hvis medlemmer ønsker et forslag behandlet på generalforsamlingen, og er der forslag til valg af kandidater til bestyrelsen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – jf. vedtægternes § 5.3. Forslag skal således være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 14. april 2021.

Hvert medlem har 1 stemme, og hvert medlem kan kun afgive stemme for et andet medlem ved fuldmagt – jf. vedtægternes § 5.3.

Dagsorden på dagen er: 

1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen.
3) Aflæggelse af beretning fra repræsentantskabet.
4) Godkendelse af regnskab.
5) Forelæggelse af budget, og fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen indstiller uændret kontingentsatser.
6) Valg af bestyrelse – Bjarne Spellerberg er på valg, og Jesper Brunhøj Olsen ønsker at træde ud af bestyrelsen
7) Valg af repræsentantskab
8) Valg af revisor.
9) Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen stiller forslag vedtægtsændring af paragraf 6.1:

Fra: Til:
6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af mellem 5 og 8
medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges for indtil 6 år. Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte en formand og en næstformand.
 
6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af mellem 5 og 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges for indtil 6 år. Generalforsamlingen kan med simpel stemmeflerhed udvide valgperioden fra 6 til 8 år for bestyrelses- medlemmer, der ikke kan genvælges pga. 6 års reglen. Denne mulighed kan dog kun anvendes i situationer, hvor der er et særligt behov for kontinuitet i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte en formand og en næstformand.  

10) Eventuelle medlemsforslag.
11) Eventuelt.

Kun medlemmer i Dansk Markedsføring kan deltage.

Vi glæder os til at se Jer ! 
Thomas Wahl
Adm. Direktør