Så er det tid til den årlige generalforsamling 2023 i Dansk Markedsføring

Generalforsamlingen afvikles 19. april 2021 kl. 16.45 – 18.00.

Program: 
Kl. 16.45 – Registrering åbner
Kl. 17.00 – 17.00 Velkomst v/Thomas Wahl, adm. direktør. 
Kl. 17.00 – 18.00: Ordinær generalforsamling

Hvis medlemmer ønsker et forslag behandlet på generalforsamlingen, og er der forslag til valg af kandidater til bestyrelsen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – jf. vedtægternes § 5.2. Forslag skal således være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 05. april 2023.

Hvert medlem har 1 stemme, og hvert medlem kan kun afgive stemme for et andet medlem ved fuldmagt – jf. vedtægternes § 5.3.

Sted:
Dansk Markedsføring, Bredgade 19E, 1260 København K

Dagsorden:
1.
 Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen v. forkvinde Pernille Wendel Mehl.
3. Aflæggelse af beretning fra repræsentantskabet v. formand Jens Thrane Møller
4. Godkendelse af regnskab v. adm. direktør Thomas Wahl.
5. Forelæggelse af budget 2023, og fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen indstiller at kontingentet for det kommende år ændres:

MedlemskabPris 2022PrisreguleringPris 2023
Digital ​Kr 1.795​Kr 100​Kr 1.895​
Premium​Kr. 2.995​Kr 200​Kr. 3.195​
Virksomhedsmedlemskab op til 2​Kr. 3.495​Kr 200​Kr. 3.695​
Virksomhedsmedlemskab op til 4​Kr. 5.495​Kr 300​Kr. 5.795​
Virksomhedsmedlemskab op til 9​Kr. 10.995​Kr 500​Kr. 11.495​
Virksomhedsmedlemskab UBEGRÆNSET​Kr. 21.995​Kr 1.000​Kr. 22.995​


6. Valg af bestyrelse.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Bjarne Spellerberg, CEO Boye & Spellerberg

Bestyrelsen indstiller derudover flg.:

  • Claus Andersen, Managing Director at Hearts & Science + Drum CPH
  • Johanne Skov Marcussen, Studerende Professionsbachelor i Kommunikation – Danmarks Medie – og Journalisthøjskole, og bestyrelsesmedlem Dansk Markedsføring Studerende – Aarhus


7. Valg af repræsentantskab

Flg. opstiller til repræsentantskabet:

  • Kenneth Holmen Pedersen, tidl. kædedirektør Kvickly, SuperBrugsen og Meny.
  • Professor of Marketing Torsten Ringberg, CBS 


8. Valg af revisor.
9. Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår ændringer i § 6.5 hvor ordlyden i dag er:

”Medlemmer af bestyrelsen modtager et mindre bestyrelseshonorar for det arbejde, der er nødvendigt for, at de kan varetage deres bestyrelsesarbejde i foreningen. Det samlede årlige honorar til bestyrelsen kan maksimalt udgøre kr. 200.000. Bestyrelsen beslutter inden for denne beløbsramme honoraret og fordelingen heraf”.

Ændringsforslag:

§ 6.5

Medlemmer af bestyrelsen modtager et mindre bestyrelseshonorar for det arbejde, der er nødvendigt for, at de kan varetage deres bestyrelsesarbejde i foreningen. Det samlede årlige honorar til bestyrelsen kan i 2021 maksimalt udgøre kr. 200.000. Størrelsen på det maksimale bestyrelseshonorar reguleres herefter årligt i overensstemmelse udviklingen i det af Danmarks Statistik beregnede kvartalsvise lønindeks for virksomheder og organisationer efter branche og sæsonkorrigering (ILON12) med ”Reklame og øvrige erhvervsservice” som valgt branche beregnet fra 1. kvartal 2021.

Bestyrelsen foreslår endvidere tilføjelse af nedenstående §:

§ 6.6

Bestyrelsen indstiller til Repræsentantskabets formandskab inden for beløbsramme i pkt. 6.5 størrelsen på honoraret og fordelingen heraf. Fordelingen godkendes af Repræsentantskabets formandskab. Hvis Repræsentantskabets formandskab ikke godkender indstillingen fra bestyrelsen, skal bestyrelsen på ny indstille et honorar til godkendelse, indtil Repræsentantskabets formandskab kan godkende honoraret.


10. Eventuelle medlemsforslag.
11. Eventuelt.

Tilmelding er nødvendig 👉   

Spørgsmål til generalforsamlingen bedes rettes til direktør Thomas Wahl, tw@markedsforing.dk

Spørgsmål til registering til generalforsamlingen bedes sendes til tilmelding@markedsforing.dk