Find sammenhænge, genkend mønstre og sæt en ny retning
Adfærdsændringer har store konsekvenser for den verden, vi lever i. Det ændrer, hvad vi synes er vigtigt, rigtigt, godt, forkert, sjovt, frækt, for meget osv. Det ændrer vores liv, og det ændrer, hvad vi køber, hvilke jobs vi synes er spændende, og hvilke virksomheder og organisationer vi tiltrækkes af.

På Trends i Praksis 2 udvikles dine kompetencer som forbindelsesofficer til at se de ”usynlige” sammenhænge og sætte en ny værdifuld retning for virksomhedens innovation, produktudvikling, kommunikation og markedsføring.

Spild ikke tiden med at vente på tingene vender tilbage til det normale. Det kommer nemlig ikke til at ske! På Trends i praksis 2 vender vi optikken mod ”det næste normale”. Det handler om at afkode de vigtigste adfærdsændringer i samfund og markeder, der har eller vil få direkte betydning for, hvordan kunderne oplever virksomhedens brand, produkter og servicer i fremtiden.

Bliv klædt på med et metodeapparat til at formulere en innovationsagenda med afsæt i faktiske adfærdsændringer i stedet for antagelser og mavefornemmelser, skab fremdrift ved at prioritere indsatserne og opnå resultater ved at eksekvere i den rigtige rækkefølge.

Om diplomforløbet
Virkeligheden overgår ofte fantasien, når det drejer sig om adfærdsændringer i et samfund blandt mennesker, borgere, medarbejdere og forbrugere.

For selvom der stadig bliver smurt mange leverpostejmadder, så går det ikke stille for sig, når vi forandrer vores hverdagsliv pga. udefrakommende forskydninger. Det er i en modreaktion til den fremherskende adfærd, at forandringen skabes. Det er spredt, ofte ubevidst og lidt tilfældigt, når vi ændrer adfærd. Men der er mønstre og sammenhæng i det. På Trends i praksis 2 går vi et spadestik dybere i trendsociologien, adfærdspsykologien og mønstergenkendelsen for at styrke dine evner til at blive endnu mere bevidst og præcis i dine observationer. Vi går også tættere på innovationsledelse og forandringsledelse, så du kan blive en større succes i dit trendarbejde.

Diplomforløbet giver 5 ECTS-point.

Forløbet henvender sig til dig, der
– allerede arbejder med trends, tidsåndsanalyse og forbrugeradfærd, men ønsker mere viden, flere værktøjer og et netværk af ligesindede
– har behov for at bygge videre på dine færdigheder fra ‘Trends i praksis’ eller lignende faglig eller praktisk uddannelse eller baggrund
– vil være med til at skabe forandring i din organisation og sikre både en højere innovationsgrad og en større effekt i implementering
– vil være i stand til selv at sortere i junglen af trends og med større sikkerhed kunne navigere gennem både innovationsledet.

Undervisere:
Louise Byg Kongsholm er pej gruppens ejer, administrerende direktør, chefredaktør, konsulent og trendforsker. Hun står bag pej gruppens bogudgivelser ’Trendsociologi’, ’Cross Channel 1 + 2”, ‘Total Ret@il’ og ‘Fra vugge til krukke’  samt seneste udgivelse ‘Retail Mega Mag.
Eva Steensig er en af Danmarks førende forbrugereksperter. Som fast inventar i tv, radio og trykte medier igennem de sidste 20 år har hun delt ud af sin viden om adfærd, forbrugeradfærd og forandringer. 

Undervisningsmateriale:
Den første undervisningsdag får du udleveret bøger og undervisningsmaterialer. Vi anbefaler, at du medbringer din egen computer eller tablet til undervisningen.

Eksamen og certificering:
Forløbet afsluttes med en kort skriftlig synopsis og et mundtligt forsvar, typisk baseret på egen virksomhed. Forløbet ‘Trends i praksis 2’ er akkrediteret med 5 ECTS-point på diplomniveau.

Med i prisen på uddannelsen får du også:
Hidden Disrupion – Ny bog, som er under udarbejdelse til uddannelsen, udkommer i marts 2023 og uddeles på første undervisningsdag.
1 års abonnement på TID & tendenser – Udkommer seks gange årligt (værdi kr. 3.100,-).
1 års medlemsskab af ‘TrendsLaters’

Dette diplomforløb er et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, Dansk Markedsføring og pej gruppen, og der kan derfor ikke gives rabat til medlemmer af Dansk Markedsføring.

Afholdes:
Pej Gruppen/Herning samt Erhvervsakademiet Aarhus

Uddannelsesleder: Louise Byg Kongsholm

Linkedin