Digital Project Professional er et akkrediteret og skræddersyet forløb på 2 x 3 dage (+ eksamen) målrettet fremtidens digitale marketingfrontløbere.

Den teknologiske udvikling buldrer derud af, og har forandret marketing som disciplin. I dag er marketing meget mere end et kampagneeksekverende kompetencecenter. Marketing skal kunne oversætte, formidle og eksekvere på kundedata med betydning for hele organisationen og resten af forsyningskæden. Fremtidens marketingmedarbejdere er forbindelsesofficerer, der skal drive projekter på tværs af hele organisation og udvikle forretningsmæssige gevinster igennem hele kunderejsen – End2End!

Med et akkrediteret diplomforløb i Digital Project Professional får du teori og praktisk træning til at blive et afgørende bindeled mellem virksomhedens strategiske marketingindsatser, kampagner, data og eksekvering. Du lærer at udvikle digital strategi og udfordre eksisterende forretningsmodeller. I forløbet arbejder du både med filosofien og principperne bag det at arbejde agilt, samt med at igangsætte og drive iterative projektprocesser i praksis.

Målgruppe:
Forløbet er skræddersyet til dig som marketingprofessionel, der har behov for at udvide de faglige kompetencer til et mere strategisk og agilt niveau. Det er særligt aktuelt for dig, der står overfor at skulle drive og facilitere udviklingsprojekter på tværs af virksomhedens kommunikation, salg, marketing og service på jeres digitale kanaler. Dit erfaringsniveau er ikke afgørende, men du skal være drevet af ønsket om, at udfordre virksomhedens digitale vaner – både strategisk, taktisk og operationelt.

Indhold på forløbet:

 • Den digitale virkelighed, virksomheden og din rolle som projektleder
 • Det værdiskabende møde mellem marketing og den digitale forretning
 • Værdiskabende forretningsstrategier for både brugere og virksomhed
 • Forretningsmodeller i det digitale landskab
 • Effektiv mødeledelse i projektteam og med kunder
 • Nedbrydning af digitale strategier i målrettede projekter og operationelle dag-til-dag handlinger
 • Projektprocesser – vandfald og agile
 • Iterative arbejdsformer med sprints eller timeboxes
 • Agil rolle- og ansvarsfordeling
 • Design af projektets organisation
 • Involvering af kunder eller andre interessenter
 • Effektiv opgave-prioritering og estimering
 • Leverancer og overgange mellem iterationer
 • Udarbejdelse og brug af kravspecifikation og user stories
 • Risikostyring i agile projekter

Det lærer du:

 • At bidrage aktivt i skabelsen og videreudviklingen af digitale strategier både internt i virksomheden og i samarbejde med kunder og eksterne interessenter
 • At formulere og eksekvere på værdiskabende, digitale løsninger
 • At planlægge og optimere processerne i en digital transformation
 • At igangsætte og drive projekter med afsæt i virksomhedens digitale forretning
 • At optimere en projektproces i projekter med mange ubekendte
 • At holde tid og budget på et projekt – uden at gå på kompromis med kvaliteten
 • At sætte de bedste teams og skabe ejerskab
 • At opbygge og gennemføre et projekt i tæt samarbejde med kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere

Undervisning og undervisningsmateriale:

Undervisningen er tilpasset erfaringsniveau og branchesammensætning på det enkelte hold, og afvikles som en blanding mellem teori, praksis, cases og øvelser. På første undervisningsdag får du udleveret bøger og undervisningsmaterialer. Vi anbefaler, at du medbringer din egen computer eller tablet til undervisningen.

Studieordning i Digital marketing og konceptudvikling.

Fag: ”Forretningsforståelse og Digital Strategi” (5 ects) + ”Digital Projektledelse” (5 ects)

Eksamen:
Forløbet afsluttes med en kombination af en skriftlig rapport og et mundtligt forsvar, typisk baseret på egen virksomhed (eksamen 4. maj). Forløbet “Digital Project Professional” er akkrediteret med 10 (5+5) ECTS point på diplom niveau.

Prisen inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale, eksamen.

Tilskudsmuligheder: 
Et akkrediteret forløb giver din virksomhed mulighed for at få dækket en del af deltagergebyret via kompetencefonde. Der kan ikke søges SVU-midler.

Afholdes:
Dansk Markedsføring
Bredgade 19E
1260 København K