Erfaring

Karin startede sin karriere hos Arla, hvor hun fra 1995 til 2011 bestred forskellige marketingstillinger. I 2012 søgte hun nye veje og blev selvstændig konsulent, og fra 2013 blev hun ansat som Customer Insight Manager hos Dansk Supermarked. Samme år blev Karin forfremmet til Head of Marketing, føtex, hvor hun sidder i dag.

Motivation

I 2013 blev Karin Sommer sat i spidsen for en nyoprettet afdeling hos Dansk Supermarked, som havde til hensigt at afdække kundernes holdninger og behov til landets føtex-butikker. Karin var derfor med til at udarbejde den om- fattende kundestrategi, der efterfølgende er implementeret i landets føtex-butikker. Et optimalt afsæt til efterfølgende at tage Head of Marketing stillingen, hvor Karin er kundernes stemme indadtil, og hvor hun gennem kædens nye tiltag for alvor har bevist, at det både kommunikativt, butiks- og sortimentsmæssigt kan betale sig at lytte til kunden. Det er grundet synlige resultater og fagligt kompetenceniveau, at Karin er at finde på dette års The M List.

Hvad er din største professionelle succes i 2015?

Udvikling og fastholdelse af den position vi ønsker at indtage. Etablering af Føtex for de små, etablering af Vores Egen Vinkælder. Fastholdelse af markedsandele.

Hvad gør dig til den professionelle person, du er?

Strategisk med evne til at omsætte strategi til handling. Nytænkende, men vedholdende. Initiativrig.

Hvad er din største marketingmæssige udfordring i 2016?

Sikre salg og øge markedsandele.

Hvor finder du din faglige inspiration?

Observation af kunder i butikkerne, på mit arbejde, hos mine samarbejds- partnere, hos konkurrenterne, på nettet, i udlandet, samtaler med venner og bekendte. Ved at spørge og lytte meget.

Hvad er dit bedste råd til dine kollegaer i branchen?

Man skal brænde for det, man laver, og man skal have det sjovt, mens man gør det – opgaven og målet i sig selv skal motivere. Hvis du ikke brænder for det, du laver lige nu skal du lave noget andet. Altid stræbe efter det bedste, aldrig nøjes, aldrig acceptere begrænsninger. Altid hold øjnene på bolden – giv aldrig op.

Hvis 2016 skal være en succes for dig, hvad skal du så opnå?

Øge markedsandele og sikre føtexs position.