Erfaring

Lasse Jensby Dahl er skandinavisk CEO hos Designit siden januar 2015 Før det var han i seks måneder CEO for Danmark og Sverige samme sted Han har arbejdet for Designit siden februar 2013 Før det var han direktør for Crerunas Aarhus-afdeling i to et halvt år Endnu tidligere arbejdede han for bl.a. SHRPA, AM Pro- duction Group og Sonofon Lasse Jensby er uddannet på Aarhus Universitet – Master of Science in Information Technology and Multimedia

Motivation

Som CEO for Designit er Lasse Jensby Dahl om nogen, manden der har været med til at tage Designit til et nyt digtialt og internationalt anerkendt ståsted. På produkt- og digital forretningsudvikling, så langt tilbage i Designits kunders værdikæder, som kun de fleste bureaudirektører tør drømme om, er der ikke mange herhjemme, der når Lasses faglige kompetenceniveau. Dette er – sammen med Designits resultater og flotte salg i 2015, grunden til, at Lasse befinder sig godt placeret på årets The M List.

DET NYE YIN OG YANG

Strategisk design er et effektivt værktøj til forandring og forbedring af forret- ningen, mener de hos Designit. ”Strategisk design lyder nok i virkeligheden vanskeligere, end det er. Resultatet er ofte at forbedre nogle ret indlysende ting,” siger Lasse Jensby Dahl. Helt tilbage i 2011 begyndte Forrester og andre at tale om, at ”alle bureau- er konvergerer, men i nye kategorier”. Kategorierne er endnu ikke på plads, men en af de nye kategorier, Business Transformation, deles i dag af de store konsulenthuse og de store strategiske design bureauer. Kort sagt handler det om at forandre og tilpasse kundens forretning. Ikke kun til fremtiden, men til den digitale nutid og med et potentiale for at gå udover eksisterende industri. Og det handler bestemt ikke kun om brand eller markeds- føring, men den samlede produkt-service-oplevelse. Forretningens fundament. Forandringen fra design bureau til strategisk design bureau startede i 2012 og 2013 hos Designit. Lasse Jensby Dahl er skandinavisk CEO hos Designit, et bureau med store, internationale kunder, som alle har business transforma- tion som første prioritet: Hvordan de kan transformere deres forretning til at modstå disruption udefra, logge ind i den digitale økonomi og aktivere et fremtidigt potentiale? Ét er at køre den daglige forretning. Noget andet er at fjerne komplek- siteten, transformere og revitalisere hele forretningen – samtidig med at markedsudviklingen fortsætter. Dén proces kan ikke køres med et digital bu- reau eller et reklamebureau eller et… Eller et netværk af forskellige bureauer. Denne efterspørgsel transformerede vi Designit til tilbage i starten af 2013 og ramte plet på tid med vores tilbud til markedet. Designit voksede med 29 pct. i 2014 og er i dag 360 ansatte. Væksten stammer fra en bred vifte af industrier, så bureauet dækker tilsyneladende et behov, der eksisterer i alle kategorier, hvor strategisk design er blevet et værdifuldt værktøj. Design traditionen er i høj grad udefra-og-ind, altså brugercentreret. Design som disciplin er bedre til at udfordre og gentænke nogle af de ”naturlove”, som mange brancher og kategorier tager for givet og lever under. Dermed siger jeg også, at design bureauerne var langt bedre rustede til at rykke ind i en business transformation kategori end de andre bureautyper. Design var ikke inficeret af silotænkning eller frø-per- spektiv. Før Designit var jeg i den digitale bureaubranche, hvor vi dels var digitale, meget tech-fokuserede og i øvrigt brugte design en meget tynd oplevelse baseret på en tykt IT-begrænset platform. Men et digitalt bureau kan ikke transformere en virk- somhed, kun transformere den digitale dimension. Og i dag smelter digitalt og fysisk sammen, og brugeren forventer den samme konsistent og genkendelse i alle kontaktpunkter. Kort sagt; en sammenhængende produkt-service-op- levelse. Det strategiske designbureau er på tværs af alle kontaktpunkter, produkter, services og brugeroplevelser. Dermed skabes forretnings-transformationen.

NU HAR DU TALT EN DEL OM STRATEGISK DESIGN OG BUREAUERNE. HVORFOR SIGER DU IKKE NOGET OM FORBRUGERNE?

Det kommer her. I en digital verden, hvor alle konkurrerer med alle, og forbrugerne har frit valg, handler det om at designe ud fra forbrugernes forventninger og de teknologi- ske muligheder. Begge er overvældende, og hastigheden i udviklingen er skræmmende for mange virksomheder. De mest succesfulde formår at kombinere de to i en form for yin og yang balance, der skaber en unik relation mellem reelle brugerbehov og teknologi som er let at bruge. En tidsalder med uendelige teknologiske muligheder og skiftende brugerforventninger er en hård cocktail og en virkelighed, som mange klassiske, robuste brands har svært ved at navigere i. De har fordums styrke, men mangler omstillingsparatheden — og viljen til at kannibalisere sig selv om nødvendigt. Der er jo, som de fleste ved, en ekstrem lav loyalitet over for langt de fleste brands. Hastigheden på markedet og nye produkt- og service-kategorier gør det bare endnu vanskeligere at løse loyalitets-udfordringerne. Ofte ligger de mest alvorlige udfordringer i den blinde vinkel og dukker op ud af det blå. Lidt kækt kan man sige, at når det sker, så oplever mange virksomheder at deres ”disruption robust- ness” er lig nul.

HAR DU EKSEMPLER?

Der er mange og disruption har fundet sted dagligt lige siden glødepæren slog olielampen af banen. I dag er en telefon ikke en telefon længere. En bank er ikke en bank, og en bil er ikke en bil. Verdens største hotelkæde ejer ikke en mursten, og verdens mest værdifulde taxafirma er en teknologi- og netværksvirksomhed uden medarbejdere og uden biler. Sådan kunne man blive ved. Et klassisk eksempel var da Google fjernede 40 pct. af Garmins og TomToms forretning i et hug og reducerede en profitabel industri til en gratis service natten over. Google leverede ikke kun et gratis, men et bedre og mere sammenhængende produkt. Læren er, at forretninger forsvinder hen over natten, hvis vi ikke innoverer og transformerer hele tiden. Det er dét, vi hjælper med, og vores vinkel er at finde den nærliggende innovation. Ikke den indviklede.

ER DET RAKETVIDENSKAB?

Faktisk ikke. Og hvis jeg ydermere hævder, at de fleste muligheder ligger i simpelthen at matche forbrugernes kendte og ukendte forventninger og behov med nye produkter og services, tænker du formentlig: Det får han ikke mange Nobel-priser for. Måske får vi ikke lige Nobel-prisen, men hvis man som rådgiver kan forbinde de store temaer som fx sundhed, sikkerhed, klima, eller miljø med nye produkter og services, ligger der betydelige muligheder lige foran næsen på os. Og husk også på, at strategisk design ikke nødvendig- vis handler om synlige ting og sager i ”Bo Bedre”. Meget af det vi laver handler om at bruge design til forenkling eller forbedring af processer og systemer, som er nødvendigt for at skabe bedre slutbrugeroplevelser. Det er ofte overset, men bestemt noget, som store banker og teleselskaber bruger vores strategisk-kreative evner til. Så måske ikke en Nobel-pris, så er der forretning i den nærliggende innovation, som ikke nødvendigvis handler designe en smart dims.

SUMMA SUMMARUM?

Brugernes forventninger og den teknologiske udvikling er gensidigt afhængig og accelererer hinanden. Innovation og transformation skal tænkes ind som forretnings-fundament og som en konstant proces. Det er meget mere end brugerinddragelse. Det er livsnødvendigt for alle virksomheder. Det er ikke kun bureaukategorierne som konvergerer. Det er alle industrier. Bedre kan jeg ikke sige det,