Erfaring

Louisa har tilbragt det meste af sin karriere hos DIAGEO. Hun startede som Business Manager for Möet Hennessey i 2002. Efter fem ledelsesstillinger med ansvar på både national og internationalt plan rykkede Louisa i 2014 til Maersk Line og stillingen som Senior Director, Global Head of Brands and Consumer Insights. I 2015 fik Louisa titlen Global Head of Marketing.

Motivation

Louisa C. A. Loran blev i 2015 ansvarlig for den globale markedsføring af Maersk Line, Mærsk-gruppens største forretningsenhed. Målsætningen var klar: Knyt kunderne tættere til virksomheden ved at gøre kommunikationen mere emotionel. For selv om brandværdien og awarenessniveauet var højt, så var det svært at få kunderne til at have en emotionel tilknytning til Maersk Line. Louisa har taget signifikante skridt på vejen dertil, bl.a ved at opruste den interne marketingafdeling og skabe en digital tilstedeværelse, der rammer plet. Louisa har tilføjet et nødvendigt friskt fagligt marketingpust og været med til at formulere en ny vision for, hvilken relation Maersk Line skal have til deres kunder. Louisas evne til at omforme ambitiøse målsætninger til solide kundeindsigter og resultatskabende marketinginitiativer, sikrer hende en plads på The M List 2017.

HVAD ER DIN STØRSTE PROFESSIONELLE SUCCES I 2016?

Implementering af en ny, mere needsbased segmentering og som et resultat af dette ændret vores value propositions på tværs af alle funktioner i virksomheden. Vi har truffet klarere valg, om hvordan vi skal levere ”end to end” for at bane vejen for både kortsigtet og langsigtet succes for vores kunder og dermed os selv.

HVAD HAR VÆRET DIN STØRSTE PROFESSIONELLE SKUFFELSE I 2016?

I en traditonelt konservativ B2B-industri hvor vi spænder over alle geografier, kulturer og mere end 100 lande, er det en udfordring at eksekvere konsistent og med rette kvalitet alle steder. Vi har fortsat et arbejde at gøre for at løfte marketingorganisationen for sammen med ledelsen at drive denne forandring.
HVAD ER DIN STØRSTE MARKETINGMÆSSIGE UDFORDRING I 2017?
At levere professionel marketing i verdensklasse mens vi opbygger teams, forståelse og kompetencer på tværs af virksomheden. Historisk har behovet for marketing været mindre, men mindsket produktdifferentiering og stigende digitalisering betyder, at marketing i dag er et vigtig konkurrenceparameter i et benhårdt marked.

HVOR FINDER DU DIN FAGLIGE INSPIRATION?

For lidt inden for marketing! Som team holder vi os opdateret fra både ind- og udland ift. muligheder inden for især tech, medie og analytics. Jeg bruger meget af min tid i dialog med andre stærke faglige ledere om hvordan, marketing bedst kan drive resultater, og hvordan vi sammen kan ændre den måde virksomheden agerer.

HVIS DU SKULLE GIVE BRANCHEN EN FAGLIG OPSANG HVAD SKULLE DET SÅ VÆRE?

For mange undervurderer hvad det kræver at gøre en forskel i vores industri. Vi spiller en unik rolle for handel og økonomier verden over, men kompleksiteten kan være krævende at forløse. Jeg savner partnere som både har energi til at tage ejerskab af den strategiske udfordring, kan komme med effektive kreative ideer, større end dem vi selv kunne have fundet på, og som kan eksekvere på tværs af geografier.

HVIS 2017 SKAL VÆRE EN SUCCES FOR DIG, HVAD SKAL DU SÅ OPNÅ?

At Maersk Line’s value propositions møder kundernes behov. Vi har i år skabt nogle effektive kampagner og med rette været stolte af hæderen for ”Campaign of the Year” ved European Digital Awards. I 2017 skal vi fortsætte arbejdet, hæve barren yderligere og levere mere verdensklassemarketing