Erfaring

Thomas begyndte i 1991 sin karriere som konsulent hos Promentor. Senere har han været senior konsulent i PwC, Senior Manager i Deloitte Consulting, CEO hos Creuna og InSilico samt partner og direktør i In2media. Siden 2015 har han været CEO i Infomedia.

Motivation

Thomas Vejlemand er igen i år en M List profil, da han netop er et eksempel på en marketer, der har blik for samt vilje til at være visionær og se fremad. Thomas arbejder hårdt og med en nytænkende tilgang til fortsat at transformere Infomedia fra traditionel medieovervågning baseret på artikel-klip til at blive et rådgivningshus, som er mere relevant for annoncører i forhold til omdømme og effektmåling f.eks. gennem social listening. Han har været et innovativt pust, der har bidraget med at fremtidssikre forretningen og skabe en arbejdsplads med flere udviklingsmuligheder. Thomas er en dygtig strateg og kommunikatør, der forstår marketingverdenens løbende forandring, og hvordan man skal lede en virksomhed succesfuldt gennem nye tider. Thomas er derfor værd at holde øje med i 2017.

HVAD ER DIN STØRSTE PROFESSIONELLE SUCCES I 2016?

1) Re-positionering af Infomedia mod Media Intelligence. 2) Udvikling af ny forretningsmodel med data- og indsigtsleverancer på tværs af redaktionelle medier og sociale medier. 3) Teknologiinvesteringer i datahåndtering og dataanalyser mhp. automatisering. 4) Etablering af en ny markedsorienteret organisation. 5) Realisering af omkostningsbesparelser.

HVAD HAR VÆRET DIN STØRSTE PROFESSIONELLE SKUFFELSE I 2016?

Ikke at kunne indfri det vækstmål, som vi havde sat os.

HVAD ER DIN STØRSTE MARKETINGMÆSSIGE UDFORDRING I 2017?

1) Positionering af Infomedia som den partner, der kan give bedst indsigt i effekten af PR/Kommunikation på tværs af mediekanaler, og som kan benchmarke med effekten af marketing. 2) Udbygge position inden for social medie overvågning. 3) Skabe netværk for beslutningstagere inden for PR/ kommunikation.

HVOR FINDER DU DIN FAGLIGE INSPIRATION?

Deltog på Executive Program på Singularity University i Silicon Valley i foråret. Har givet nyt internationalt netværk inden for forretnings- og teknologiinnovation. Er medlem af Dansk Markedsføring, Dansk Erhverv og ITB. Deltager i en stærk VL gruppe. Indgår i bestyrelser og Advisory Boards for mindre teknologiselskaber og start-ups. Læser mange bøger og tidsskrifter.

HVIS DU SKULLE GIVE BRANCHEN EN FAGLIG OPSANG HVAD SKULLE DET SÅ VÆRE?

1) Blive bedre til at skelne strategi- og forretningsudvikling fra kreativ og teknisk optimering og implementering. Alt bliver omtalt som strategi. 2) Udvikle bureauers koncepter og templates, så tid bruges konstruktivt på kundens forretning fremfor på proces. 3) Øge fokus på effekt, værdiskabelse og dokumentation af denne.

HVIS 2017 SKAL VÆRE EN SUCCES FOR DIG, HVAD SKAL DU SÅ OPNÅ?

1) Realisere højere indtjeningsmål på baggrund af 2016 investeringer. 2) Gennemføre et investeringsroadmap med henblik på 2018-2019 vækstplan. 3) Afprøve teknologier inden for kunstig intelligens/machine learning og VR/ Augmented reality med henblik på fremtidens PR/kommunikationscockpit.