Erfaring

Roars ti år lange karriere hos Creuna startede i 2007, da han blev Senior Pro- ject Manager i Aarhus-afdelingen. Allerede efter godt et halvt år blev han Head of Project Management og knap to år senere Team Lead og Account Director. I 2011 blev Roar bureauchef for Aarhus-afdelingen og to år senere Managing Director. Siden 2016 har han været CEO for det samlede Creuna Denmark.

Motivation

Creuna gjorde uden tvivl lidt af et fund, da Roar Shin Nissen kom til Aarhus-af- delingen for nu godt ti år siden. Allerede dengang var han en skarp profil, hvad også hans hastige interne avancement bevidner. I sine seks år i topstillinger i Creuna Århus har Roar udvist et særligt højt kompetenceniveau som både marketer og leder. Egenskaber, der uden tvivl er en del af forklaringen på netop Aarhus-afdelingens opsving de seneste år. Da Roar indtrådte som CEO for bureauets samlede danske aktiviteter i 2016, blev han også garanten for at få skabt en sund og velkørende forretning på tværs af afdelinger – og det har han formået. Dette, foruden hans stærke digitale meritter, høje ambitioner og ligeså udtalte ydmyghed, og veludviklede lederegenskaber, sikrer ham igen i år en plads på The M List. 

Hvad har været din største professionelle succes i 2017?

Det er ikke nogen hemmelighed, at Creuna Danmark i flere år har kæmpet med røde tal, primært fordi vi har haft udfordringer på vores kontor i Køben- havn. Den udvikling har vi nu i fællesskab fået vendt, og 2017 bliver et rigtig godt år på alle parametre, også det økonomiske.

Hvad har været din største professionelle skuffelse i 2017?

Selvfølgelig har der også i 2017, været både forkerte beslutninger og skuffel- ser, men dem har vi lært af og er længere videre.

Hvad bliver din største marketing udfordring i 2018?

Vi har det seneste halve år tilføjet kompetencer, som gør de ydelser vi allerede leverer endnu stærkere. De resultater som det giver hos vores kunder, skal vi have gjort resten af verden opmærksom på.

Hvor finder du din faglige inspiration?

Det bliver det samme svar igen i år. Hos mine kolleger, som er en daglig faglig inspiration. Herudover har vi på kontoret fast en lille flok specialestuderende siddende, som er en inspiration for os alle.

Hvis der var en i branchen du skulle give et skulderklap – hvem skulle det være og hvorfor?

Jeg vil gerne give et skulderklap til alle de store danske virksomheder, som i disse år, udfordrer deres egen forretningsmodel og værdikæde. Det kræver mod at ændre ting som har fungeret fremragende i årtier og som stadig gør det, men der er virkelig mange, som forstår de muligheder og udfordringer som den digitale udvikling repræsenterer.

Hvis 2018 skal være en succes for dig, hvad skal du så opnå?

Jeg har brugt det meste af mit professionelle liv de sidste par år, på at vende en forretning som var udfordret. Det er lykkes, og nu er den næste enormt spændende udfordring, at bygge videre på det fundament og tage Creuna et niveau videre. Det gælder både størrelse og fagligt niveau.