Erfaring

Søren begyndte i 1982 som Sales Trainee i Magasin du Nord. Herefter blev han National Sales Manager i en række virksomheder. I 1998 rykkede han på direktionsgangen i en stilling som Sales & Marketing Director for Dan-Sun Europe efterfulgt af en lignende stilling på Dagbladet BT og herefter Berlingske Media. I 2007 blev han CEO for Henning Stæhr, og siden 2014 har han været CEO for Interflora Danmark.

Motivation

Søren Flemming Larsen er en af landets dygtigste marketers og tilmed en empatisk og stærk leder. I knap fire år har Søren anført Interflora med sikker hånd, og det er der kommet flotte økonomiske og marketingspecifikke resultater ud af. Fællesnævneren i Interfloras marketing er et stort “WHY” i både produktudvikling og “purpose”-drevet kommunikation og et ønske om at bringe mennesker tættere sammen. Et budskab, der ikke mindst går igen i Interfloras nylige samarbejde med Røde Kors, der stiller skarpt på at bekæmpe ensomhed. Søren er en leder, der forstår at give ansvar og anerkendelse fra sig og lade sine medarbejder blomstre. Søren repræsenterer marketingdisciplinen på direktionsniveau og er et godt eksempel på en marketingdrevet CEO. Derfor er han endnu engang en del af The M List.

Hvad har været din største professionelle succes i 2017?

Jeg har i tre år, succesfuldt, udbygget Interflora.dk til en position som markedsleder og et af Danmarks stærkteste og mest kendte brands. Sammen med dygtige og yderste kompetente medarbejdere har vi sammen, trods flere nye konkurrenter, formået at fastholde disse positioner. Et godt gået og stor tak til min organisation.

Hvad har været din største professionelle skuffelse i 2017?

De har heldigvis ikke stået i kø. Men, særligt at større anlagte analyser ikke har været retvisende, eller forankret, nok i den industri, vi er en del af – nu og på sigt. Jeg skal i endnu højere grad lytte til/stole på mine egne og virksomhedens tidligere opnåede flotte resultater, brede erhvervserfaring og solide købmandskab

Hvad bliver din største marketing udfordring i 2018?

At skabe balance imellem budgetter og i forhold til mine ekstremt høje forventninger og ambitionsniveau til stor kreativitet, høj kvalitet og flotte resultater. Men, jeg er nu ret sikker på, at det også i 2018 nok skal lykkes, bl.a. fordi jeg har medarbejdere, der alle er dygtigere til det de laver inden for deres fagområde end jeg er.

Hvor finder du din faglige inspiration?

Jeg lever meget på kontraster og forskelligheder i hvad og hvordan man gør i andre lande, virksomheder og kulturer – det inspirerer mig meget. Og så tager jeg det med mig, jeg kan bruge. Derudover orienterer jeg mig via internationale bestyrelsesposter og er ivrig læser af faglitteratur samt deltager i udvalgte netværk.

Hvis der var en i branchen du skulle give et skulderklap – hvem skulle det være og hvorfor?

Målet er at modne og udvikle Interflora.dk til, at vi kan matche kundernes behov og udfordre konkurrenterne. I forlængelse af dette har Interflora succesfuldt været på kærlighedens side siden 1925. Det vil være forkert, at fremhæve enkelte personer eller virksomheder. Mange har bidraget til vores succes. Der er mange dygtige fagfolk – heldigvis.

Hvis 2018 skal være en succes for dig, hvad skal du så opnå?

Klar til konkurrence og forandringer. Interflora skal blive endnu større og stærkere gennem forandring og fremgang. Vi skal bevæge os i et konstruktivt samarbejde baseret på hårdt arbejde, dygtighed, gensidig tillid og respekt samt selvfølgelig en stor kærlighed til vores fag. Og vi gør os umage for at lykkes – stol trygt på det!