Erfaring

I 1998 startede Mikkel som marketingdirektør hos Lego. Siden har han bl.a. siddet som Account Director hos Recommended Denmark og Director of Sales & Communications hos Aarhus Teater, inden han i 2010 kom til Hi-Fi Klubben i en stilling som Chief Marketing Officer. I 2018 skiftede Mikkel lyd ud med indretning, da han overtog en stilling som marketing- og kommunikationschef hos home.

Motivation

Mikkel Braae-Andersen er en marketer med unik brancheindsigt og flair for at opbygge stærke brands. Hos Hi-Fi Klubben omsatte han disse kvaliteter til en stærk, sammenhængende brandplatform på tværs af markeder. I dag befinder han sig hos home-kæden – et branchehop, som må siges at være succesfuldt. Han gik til stillingen med en vis ydmyghed, men det er langt fra ydmyge resultater, som nu ser dagens lys. Med Mikkel i front er home for alvor rykket ind på virtuel boligstyling med det digitale værktøj “home Makeover”, som gør det muligt at visualisere forandring og oversætte fantasi til en virtuel virkelighed, der viser, hvordan en ny indretning af et hjem kan se ud. Mikkel står desuden bag kampagnen “kom godt hjem”, som rækker ud over rene salgsvisioner og sætter fokus på børns flyttefølelser. Mikkel bydes velkommen på The M List.

Hvad har været din største professionelle succes i 2019?

Tilblivelsen og implementeringen af ny strategi og brandplatform i home. At stå fast på værdien af en stærkt differentierende brandstrategi. Og med stor vedholdenhed arbejde med den langsigtede plan for implementering i organisationen.

Hvad ville du gerne have gjort mere af i 2019?

Fejret flere af vores succeser.

Hvad bliver din største marketingudfordring i 2020 hvis forudsigelserne om dårligere konjunkturer holder stik?

Sikre organisationens langsigtede fokus på at gøre de rigtige ting, og ikke forfalde til kortsigtede taktiske løsninger på bekostning af brand.

Hvordan forventer du, at din rolle vil forandre sig i 2020?

Rollen som CMO bliver i endnu højere grad en integrator-rolle, hvor der skal knyttes tætte bånd mellem alle forretningsenheder, for at løfte brand og kundeoplevelse. Så påhviler der også rollen et stort ansvar i at være historiefor- tæller – den bærende kraft i at udleve værdierne i strategien.

Vil FN’s verdensmål påvirke dit arbejde i 2020 – og i så fald hvordan?

Vi er stålsatte på at imødekomme det flyttende Danmarks udfordringer. Det vil givetvis læne sig op ad flere verdensmål over tid, men det er ikke et mål i sig selv at være på verdensmålene. Vores udgangspunkt må og skal være det flyttende Danmark.

Hvis der var en i branchen du skulle give et skulderklap – hvem skulle det være og hvorfor?

Mit team i home og forretningerne landet over bærer en kæmpe stor del af æren for at vi har nået flyvehøjde. Men også et stort skulderklap til teamet bag strategien: Rasmus Dunvad, Annette Flinck, Niels Heilberg og Kitta Rasmussen. Modige valg, stædighed og gode diskussioner har sikret, at vi hele tiden har holdt højt niveau.