Erfaring

I 1996 startede Mikkel hos Advice, hvor han sad frem til 2000. Herefter var han med til at stifte bureauet 1508, hvor han lige siden solidt har siddet, og nu også som CEO. Ud over sit virke hos bureauet, sidder han som bestyrelsesmedlem hos Kit Couture samt som repræsentant for Designskolen Kolding.

Motivation

I sommer kunne Mikkel Jespersen starte en ny rejse hos sit hjertebarn 1508. Det med en varm plads i CEO-stolen og dermed en rolle med stadigt større ledelsesansvar for et af landets mest interessante digitale designbureauer. Han står i branchen som et fagligt fyrtårn inden for innovativt og strategisk design og lader sit lys skinne ned på digitale transformationer og visuelle identiteter for bl.a. Ikano Bank, SMK og Nuuday. Det er ikke alle, som evner at kombinere innovation og teknologi og dertil koble det sammen med strategisk overblik  og stærk ledelse, og for dette skal Mikkel anerkendes. Med knap 20 års gang hos 1508 er der ingen tvivl om, at det netop er ham, der kan bygge videre på bureauets stærke fundament og skærpe den fremtidige retning, hvor vækst og udvikling er naturlige konsekvenser. Mikkels navn lyser op på The M List 2020.

Hvad har været din største professionelle succes i 2019?

Vi har fået sat en skærpet retning for 1508. Mantraet har været at rette fokus på design. Og alt det som en designtilgang kan tilbyde kunderne både i forhold til proces, forretnings- og produktudvikling. Indadtil har et greb været at reducere kompleksitet.

Hvad ville du gerne have gjort mere af i 2019?

Endnu mere udforskning af ny teknologi og en data-tilgang. Vi taler om at gøre teknologi og data til et designmateriale. Hvis du ikke i dybden forstår tingene, så kan du heller ikke designe med det. Det skal vi gøre mere af i 2020.

Hvad bliver din største marketingudfordring i 2020 hvis forudsigelserne om dårligere konjunkturer holder stik?

Hele tiden at være tæt på kundernes problemstillinger, så vi har et relevant værditilbud til dem. Det gælder også, hvis der kommer lavkonjunktur eller decideret recession. Og at sprede risiko på kunder, så vi ikke er for afhængige af enkelte engagementer.

Hvordan forventer du, at din rolle vil forandre sig i 2020?

Egentlig ikke forventning om stor forandring. Det bliver et fortsat fokus på lederskab frem for styring og på at skabe de bedst mulige rammer for, at alle i 1508 kan udfolde deres talent mest muligt.

Vil FN’s verdensmål påvirke dit arbejde i 2020 – og i så fald hvordan?

I høj grad. Vi har taget udfordringen op med at gøre verdensmålene til en mere integreret del af vores arbejde. Det sker bl.a. ved at indarbejde dem, som en fast del af grundlaget for, at definere problemområde og løsningsrum for de projekter, vi arbejder med. Men vi har lang vej foran os.

Hvis der var en i branchen du skulle give et skulderklap – hvem skulle det være og hvorfor?

David Fellah for at være fanebærer for en stor vision om at skabe et internationalt designdrevet bureau/konsulenthus, der vil løse de sværeste problemer med design. Det er forfriskende at se et dansk initiativ med så store ambitioner.