Erfaring

Nicolas startede sin karriere hos Nørgård Mikkelsen som Junior Art Director, hvor han senere blev forfremmet til Digital Art Director. I 2010 var han med til at starte Shape, hvor han i dag sidder som Chief Design Officer.

Motivation

2010 blev startskuddet på bureauet Shape, der 10 år senere bedst kan opsummeres som en imponerende væksthistorie, som ikke engang COVID-19 har kunnet bremse. Med et stærkt regnskab, ansættelsen af nye medarbejdere og en strøm af awards, herunder en Børsen Gazelle, har 2020 ikke været et mangelfuldt år for Nicolas Linde og Shape. Med Shape har Nicolas stået i spidsen for en række imponerende indsatser, hvor hans digitale og strategi- ske kunnen og innovative blik har spillet en central rolle i de resultater, som bureauet over årene har landet for deres kunder. Et stærkt eksempel herpå er Fitness Worlds og Shapes indsats på fitnesskædens holdbooking-app, som foruden høje interaktionstal har modtaget E-handelsprisen i kategorien ”Best E-Commerce App”. Nicolas indtager en flot plads på The M List 2021.

Hvad har været din største professionelle succes i 2020?

Hvad bliver din største professionelle udfordring i 2021?

Med al den uforudsigelighed som året 2020 har budt på, er jeg som leder stolt af, at vi formåede at komme igennem året med en medarbejdertilvækst på 56 nye dygtige kolleger, uden at skulle reducere lønninger og samtidig at gennemføre en række gennemgribende strukturændringer, som muliggør en øget organisk vækst i de enkelte virksomhedsgrene.

Hvad bliver din største professionelle udfordring i 2021?

Vi skal indstille os på en fremtid, som byder på mere uforudsigelighed i alle aspekter af driften, og bygge oven på de ting som vi er lykkedes med i år. Virk- somhedens struktur skal gradvist gøres mere fleksibel, for at skabe optimale rammer og stabilitet for den enkelte medarbejder.

Hvordan forventer du, at din rolle vil ændre sig i 2021?

En af de absolut få positiver, som nedlukningen af kloden har medført, er at møder fylder markant mindre i hverdagen. Den nyvundne tid vil gå til endnu mere værdiskabende arbejde for vores kunder, interne tiltag til gavn for vores medarbejdere, samt et øget fokus på at opdyrke nye vækstmuligheder for eksisterende og nye virksomhedsgrene.

Hvilke tendenser i branchen vil du gerne se mere af i 2021?

Jeg synes at spore en svag tendens af, at opkøbende bureauer bliver bedre til at bibeholde de værdier, som gjorde det opkøbte bureau så attraktivt.

De seneste år er mange glimrende bureauer blevet opslugt og forsvundet i opkøb. Jeg tror og håber på, at man vil vise mere respekt og omtanke når det opkøbte skal drives videre fremover.

Hvad har vi lært igennem Coronakrisen og den transformation, den har skabt?

Vi har forhåbentlig lært at fysiske møder bør og skal fylde langt mindre, i relationen mellem bureauer og kunder. Fysiske møder er nok vigtige for op- byggelsen af en relation, men året har vist, at man kan ordne det meste uden alenlange ture i bil, tog og fly. Kunden sparer spandevis af penge, og bureauet kan bruge sin tid langt mere effektivt.

Hvem i branchen fortjener et skulderklap – og hvorfor?

I år vil jeg sende mit skulderklap til min fader, Viggo Thomsen, som netop har fejret sit 50-års jubilæum hos Nørgård Mikkelsen. Udover alt det han har udrettet der gennem et halvt århundrede, skal han roses for en loyalitet, som til stadighed bliver mere sjælden i branchen. En ener som tilvalgte Fyn, og fravalgte mulighederne i København.