Erfaring

I 2003 tiltrådte Pernille en stilling som Consultant, Internal Communication hos Deloitte. Siden har hun siddet hos både Ernst & Young, Politiken og PwC Danmark, hvor hun i dag er Partner – Marketing, Kommunikation, Academy og CSR.

 

Motivation

Pernille Stokholm Bøg sidder med det samlede marketing-, kommunikations- og CSR-ansvar hos PwC, og hendes talent har om nogen været med til at fremme PwC Danmarks position på markedet de seneste år. Pernille har med afsæt i stor intelligens og innovative tiltag taget virksomhedens marketingind- satser til nye højder, og hun har dermed sat sit aftryk på både PwC Danmark som virksomhed og på branchen generelt. Med en stor begavelse inden for kommunikationsfaget formår Pernille at skabe fængende og sammenhængende fortællinger, som kan sættes i direkte forbindelse til virksomhedens output. Hun indtager derfor en plads på The M List 2021 for sin store branche- indsigt, høje faglighed og sit ledelsestalent, som meget stærkt og tydeligt ses i PwCs differentierede kommunikative indsatser og pæne resultater.

Hvad har været din største professionelle succes i 2020?

Jeg er stolt over den måde, hvorpå vi var i stand til hurtigt at agere under COVID-19, hvor vi på få dage lagde vores markedsførings- og kommunikationsmæssige tilgang helt om. Vi nulstillede alle planer og skabte en ny platform samtidig med, at vi rekonceptualiserede alt fra SoMe, til events, intern kommunikation og ekstern markedsføring.

Hvad bliver din største professionelle udfordring i 2021?

Ét benspænd vil være arbejdet med at fastholde evnen til at innovere og rekonceptualisere, så vi fastholder vores lydhørhed og relevans som brand. Det handler i kernen om at bidrage. Et andet benspænd handler om, hvordan vi bl.a via digitalisering får videreudviklet vores marketingfunnel.

Hvordan forventer du, at din rolle vil ændre sig i 2021?

Jeg forventer, at data og digitalisering vil fylde mere, og så forventer jeg også, at mine forskellige ansvarsområder – markedsføring, kommunikation, employer branding og CSR – vil smelte endnu tydeligere sammen. Det bliver til stadighed vigtigere at agere som ét sammenhængende og troværdigt brand.

Hvilke tendenser i branchen vil du gerne se mere af i 2021?

At flere virksomheder markerer sig mere tydeligt på værdi- og holdnings- mæssige emner. MeToo er et eksempel herpå, ligesom klimadebatten er det. Det er en tendens, man som virksomhed er nødt til at læne sig ind i, hvis man vil udvikle sit brand. Interessenterne vælger i højere grad hvilken fortælling, værdier og holdninger, de vil være del af.

Hvad har vi lært igennem Coronakrisen og den transformation, den har skabt?

At en burning platform kan skabe ekstraordinære resultater, bringe folk sammen i nye samarbejder og få dem til tænke ud af boksen. Har også understreget, at krise- og ledelseskommunikationen er af afgørende betydning i denne tid, hvor det er helt centralt for at lykkes, at der er en klar og troværdig sammenhæng til den eksterne marketing.

Hvem i branchen fortjener et skulderklap – og hvorfor?

Jeg synes alle, som har kæmpet for god kommunikation og markedsføring i Coronakrisen her i 2020, fortjener ikke bare et skulderklap men en kæmpe highfive og masser af champagne!