Erfaring

I 2004 startede Rasmus sine mere end syv års eventyr hos TDC. Efterfølgen- de har han siddet hos Danske Spil, to år som Chief Commercial Officer hos Mofibo, inden han i september 2016 tog titlen med sig til Templafy. Foruden sit virke hos den danske SaaS-virksomhed sidder Rasmus som medstifter og bestyrelsesmedlem hos Winefamly.

Motivation

Det kræver strategisk flair, forretningsforståelse og konstant fokus på digital marketingperformance på konkurrencestærke markeder at sidde som CCO hos den hurtigt vækstende SaaS-virksomhed Templafy. Egenskaber Rasmus Jen- sen besidder med flotte resultater til følge. På fire år har han udviklet et kommercielt salgs- og marketingteam fra fem medarbejdere i København til 100+ medarbejdere på tværs af København, Eindhoven, Berlin, New York og Sydney. Samtidig har han øget Templafys årlige tilbagevendende indtægter og været med til at lande nye investeringer i en C-runde med et trecifret millionbeløb. Rasmus forstår at drive trafik og konvertering via digitale kanaler, integrere digital marketing med klassiske B2B-salgscyklusser og udvikle Account Based Marketing-strategier på højt niveau. Velkommen på The M List Rasmus!

Hvad har været din største professionelle succes i 2020?

At have etableret egentlige kommercielle kontorer i New York, Berlin og Sydney samt et skalerbart centralt marketingsetup fra København, der suc- cesfuldt understøtter et remote-selling setup tilpasset en global pandemi.

Hvad bliver din største professionelle udfordring i 2021?

At etablere en “full-blown”, global og kommerciel kundefunktion, der igennem et dedikeret fokus på value realization for vores kunder, vil føre til markant øget vækst på kundebasen og bidrage til at positionere Templafy som category winner.

Hvordan forventer du, at din rolle vil ændre sig i 2021?

Den vil i stigende grad blive global og orienteret mod at skabe en stærk sam- menhængende virksomhedskultur i et mere decentraliseret regionalt setup.

Hvilke tendenser i branchen vil du gerne se mere af i 2021?

Digitale “consumer-marketing-metoder” applied på B2B spacet mhp. at sikre mere efficient vækst.

Hvad har vi lært igennem Coronakrisen og den transformation, den har skabt?

Først og fremmest er vi blevet erindret om, at konstant nytænkning i god ledel- se er vigtigt, herunder evnen til at tilpasse ledelsesstil og ledelsesmetoder til et remote setup.

Hvem i branchen fortjener et skulderklap – og hvorfor?

Jacob Munk-Stander fordi han med børneopsparingskonceptet “tobi” er godt undervejs med at gøre et super vigtigt, men komplekst område meget mere tilgængeligt igennem et velgennemtænkt koncept og med stærke budskaber.