Erfaring

Tilbage i 1994 startede Steen som International Marketing Trainee hos SCA, og de efterfølgende knap 10 år steg han støt i graderne for til sidst at sidde som International Marketing Director. Herefter gik turen forbi flere globale direktørmarketingposter hos både Kellogg Company, DSB, Kwintet og Arla. Siden 2019 har Steen været CMO i VELUX.

Motivation

Med en stærk track record inden for marketing excellence og global digital transformation fra flere ”blue chip”-virksomheder overtog Steen Sørensen Koch i 2019 ansvaret for VELUX’ globale markedsføring – og det har skabt resultater. Efter Steen er kommet til, har ovenlysgiganten opjusteret på den digitale marketingfront, hvilket har sat tydelige spor på tværs af alle virksom- hedens markeder. Reorganiseret marketing og kommunikation har set dagens lys, hvoraf nye digitale afdelinger, go-to-market-strategier og MarTech-tekno- logier er udsprunget. I en global og kompleks virksomhed har Steen formået at centralisere marketingstrategien, hvilket har givet mere gennemslagskraft til VELUX’ aktiviteter, samt været med til at sikre en effektivisering og styrkelse af det globale samarbejde i VELUX. En flot debut på The M List.

Hvad har været din største professionelle succes i 2020?

Marketingfunktionen har i løbet af 2020 i den grad sat sit tydelige præg på den kommercielle agenda samt kick-startet den digitale transformation. En transformation som understøttes af en radikal reorganisering af hele marke- ting funktionen (regionalisering & globalisering).

Hvad bliver din største professionelle udfordring i 2021?

Som global kategorileder er kategori-vækst og øget relevans afgørende. Samtidig bliver 2021 året, hvor den digitale transformation og ny organisati- onsstruktur skal stå sin prøve og understøtte en optimering af kunderejsen.

Hvad har vi lært igennem Coronakrisen og den transformation, den har skabt?

Fokus vil fortsat være at sætte retning og drive en effektiv marketing ma- skine, hvor relevans, brand building og optimering af kunderejsen vil være i centrum. For at opnå dette vil et øget samarbejde med salg og kundeservice, produktudvikling og it være afgørende.

Hvordan forventer du, at din rolle vil ændre sig i 2021?

Trenden om at gøre “det rigtige – fordi vi kan” – er sindssygt vigtig. “Det rigtige” i bred forstand – overfor samfundet, miljøet, medarbejdere etc. Det er afgørende, at vi som stærke virksomheder og brands går forrest og skaber grundlaget for forandring. Det kan kun gå for langsomt.

Hvilke tendenser i branchen vil du gerne se mere af i 2021?

Øget hjemmearbejde er kommet for at blive. De tekniske muligheder giver fleksibilitet og på visse punkter øget produktivitet. Vi kan løse vores opgaver hjemmefra og i cyberspace, men vi skal også huske på, at vi har brug for at kunne skabe, fastholde og udvikle menneskelige relationer.