Erfaring

Anders begyndte sin karriere inden for detailhandel i 2000, som Assistant Director hos Netto Danmark. I de seneste omtrent 16 år har Anders indtaget stillingen som indkøbs- og marketingdirektør hos Rema 1000. Årets CMO i 2015, er tilmed en velfortjent titel som Anders har tilegnet sig.

Motivation

Med en positionering som en af Danmarks stærkeste discountkæder, har Anders Jensen spillet en hovedrolle i rebranding af kæden med fokus på bæredygtighed. Desuden blev 2021 året, hvor Anders blev anerkendt for sine mange års arbejde som initiativtager og primusmotor på Rema 1000’s kamp mod madspild samt afskaffelsen af flerstykssalg og mængderabatter, da han modtog DSK-prisen ”Stræberen”. I den forbindelse stormer Rema 1000 også frem hos danskerne, som deres foretrukne dagligvarekæde samt mest bæ- redygtige brand i 2021. Anders besidder et ekstremt talent, når det gælder at forene prisfokus med kvalitet, hvilket bl.a har ført til kædens salgsfremgang og større markedsandel i Danmark i det forgangne år. Det er bedrifter som disse, der placerer Anders en solid plads på The M List 2022.

 

HVAD HAR VÆRET DET SVÆRESTE FOR DIG I DET FORGANGNE ÅR?

Corona har sat sit præg på 2021. Det har været et år, hvor mange smittede har haft indvirkning både på at sikre drift af virksomheden, men også har påvirket forbrugernes adfærd. Eftervirkninger ift. at sikre vareforsyning har været en meget stor udfordring.

HVAD BLIVER DIN STØRSTE PROFESSIONELLE UDFORDRING I 2022?

Det er svært at sige. Opgaven er helt klart at sikre en normal drift ovenpå coronaen, og få analyseret og defineret hvordan forbruget vil være efter to år med pandemi. Desværre ser det ud til, at Ruslands invasion af Ukraine giver nye store udfordringer ift. vareforsyninger mv.

HVAD HAR VÆRET MEST VIGTIGT FOR DIN SUCCES I ÅR?

Vores medarbejderes store indsats. Deres fleksibilitet og hele tiden være klar til at ændre på de planlagte aktiviteter. Vi har løbende måtte ændre på en række ting, fordi resultatet af corona rammer hårdt nu. Der er store prisstig- ninger og vareforsyningerne er under stort pres.

HVAD SAVNER DU, AT BRANCHEN DISKUTERER MERE?

Jeg synes, at man gennem årene er blevet bedre til at snakke på tværs og bedre til at finde fælles løsninger, når vi snakker bæredygtighed.

PÅ HVILKE(T) OMRÅDE(R) SER DU GERNE AT BRANCHEN UDVIKLER SIG?

Jeg synes, at der stadig er udviklingspotentiale ift. at tænke hele værdikæden og endnu mere fokus på forbrugerne. Og så er der fortsat et stort potentiale i at være endnu skarpere til at forstå den enkelte virksomheds DNA og værdier og så skabe løsninger, hvor det er med udgangspunkt i disse.

HVEM I BRANCHEN FORTJENER ET SKULDERKLAP – OG HVORFOR?

Jeg synes, at alle fortjener et skulderklap. Jeg synes, at det er fantastisk at opleve, hvordan alle har tilpasset sig restriktionerne og forbrugernes ændrede adfærd. Alle har udvist rettidig omhu og haft respekt for de svære vilkår. Og alle har løst opgaven med højt humør og troen på, at der er lys for enden af tunnelen.