Erfaring

Anders startede sin karriere som Controller hos Ebbe Larsens frem til 2009, da han trådte indenfor hos Coloplast. Efter 10 år og flere forfremmelser, takke- de han af som Director, Continence Care, Global Marketing, med det blev ikke et endeligt farvel. Efter at have været et smut forbi Atos Medical, vendte han tilbage som Vice President & Head of Global Marketing.

Motivation

Med en lang karriere i Coloplast har Anders Smistrup haft fingrene i flere for- skellige forretningsområder, og udkommet er en helstøbt kommercielt begavet strateg og marketer. Anders er én af The M Lists yngre profiler, men han har gennem sin karriere besat poster, der er tungere end de flestes, og hans analytiske, kommercielle og strategiske egenskaber er i en klasse for sig. Anders kom til Coloplast som studerende, og siden da har han udgjort en essentiel del af koncernen, som en vigtig marketingprofil, der både har udviklet organisatoriske løsninger og ført Coloplast-brandet frem i rampelyset. Med Anders som VP for den globale marketing besidder han et kæmpe ledelsesansvar. Et ansvar han bærer med ydmyghed, alt imens han pryder Coloplasts organisation og brand – og det er derfor med klapsalver, at Anders debuterer på The M List.

 

HVAD HAR VÆRET DET SVÆRESTE FOR DIG I DET FORGANGNE ÅR?

Pandemien har begrænset hvor meget vi fysisk, vi har mødtes med kunder og kolleger udenfor Danmark, hvor vi har næsten al vores omsætning. Så det har klart været en udfordring, at være tæt på de initiativer vi fra globalt hold

igangsætter. Helt fint med nye hybride måder at arbejde på, men det har altså også sine begrænsninger.

HVAD BLIVER DIN STØRSTE PROFESSIONELLE UDFORDRING I 2022?

Vores kunder er jo primært sundhedsfaglige, og de har bare grundlæggende mindre tid til os, og vil i højere grad selv bestemme, hvordan og hvornår de ønsker kontakt. Vi er derfor nødt til at omstille vores go-to-market model, hvilket kræver nye og bedre, bl.a. digitale løsninger. Det er superspændende, men også udfordrende at lykkes med.

HVAD HAR VÆRET MEST VIGTIGT FOR DIN SUCCES I ÅR?

Jeg er meget privilegeret, da jeg har et rigtig kompetent og engageret team omkring mig, og det er jo grundlæggende afgørende for succes. Jeg oplever i øvrigt, at det er sværere på bagkant af pandemien at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, så hvordan vi bedst lykkes her fremadrettet er faktisk et emne, der optager meget af min tid.

HVAD SAVNER DU, AT BRANCHEN DISKUTERER MERE?

Jeg oplever et skifte i hvad succesfuld marketing er, og i mine øjne bliver “pur- pose-driven marketing” virkelig afgørende for succes fremadrettet. Altså fokus mindre på enkelte produkter og services, og i højere grad på klar kommuni- kation omkring ens mission som brand, såvel som etiske standpunkter. Dette emne kan helt sikkert berøres mere.

PÅ HVILKE(T) OMRÅDE(R) SER DU GERNE AT BRANCHEN UDVIKLER SIG?

Selvom vi som branche er godt på vej, mener jeg stadig, at det vil gavne vores udvikling at se en større grad af inklusion og diversitet på tværs af virksomheder og i brand-marketing. Det går på nogle punkter i den rigtige retning, men der er stadig afgjort rum for forbedring.

HVEM I BRANCHEN FORTJENER ET SKULDERKLAP – OG HVORFOR?

Inden for vores industri synes jeg det er spændende, at følge Novozymes One- health efter de blev etableret i 2018. De har gang i nogle virkelig interessante initiativer. De lykkes godt med deres branding synes jeg, og så er det nogle dygtige mennesker, de har ansat. Så et skulderklap til dem er på sin plads.