Erfaring

Ann-Louise indledte sin professionelle karriere hos Kunde & Co. i 2000. Ni år senere tog hun forbi Danske Bank. Senest i stillingen Executive Advisor, Strategic Marketing Planner, Corporate Branding, før hun kom til Ogilvy som Client Service Director. Samme titel fik hun i 2017 hos Advance, og kan i dag kalde sig Co-CEO & Partner.

Motivation

I sin karriere har Ann-Louise Rosen formået at skabe værdi samt markeds- positioneringer for flere internationale virksomheder og bureauer. Og 2021 har stået på selv samme. Med en overtagelse af stafetten som ny CEO for et af landets mest internationalt orienterede bureauer, Advance, har hun om nogen gjort sig fortjent til den imponerende titel. Ann-Louises ambitiøse tilgang til sit fag og evne til arbejde agilt og strategisk, har ikke engang et coronapræget år kunne hamle op med. 2021 har vist sig at være en success for Advance, som stadig kan bryste sig af en positiv bundlinje samt fastholdelse af medarbejder- og kunderelationer. Meritter, som kan tilskrives hendes evne til at forløse kom- munikationsløsninger og genopdage brands. The M List anerkender Ann- Louises høje faglighed og kompetencer, og følger med i spænding.

 

HVAD HAR VÆRET DET SVÆRESTE FOR DIG I DET FORGANGNE ÅR?

At få vendt et neutralt resultat i 2020 til et solidt resultat for bureauet i 2021, så vi igen står stærkt og kan se fremad efter corona. Det har været hårdt arbejde, men også spændende og lærerigt at udvikle os sammen med vores kunder i en ny virkelighed, samtidig med at vi har forberedt et generationsskifte i ledelsen fra 01.01.2022.

HVAD BLIVER DIN STØRSTE PROFESSIONELLE UDFORDRING I 2022?

Som ny Co-CEO bliver min største udfordring, sammen med min CEO-kollega Camilla Grove Pelle, at få udnyttet det momentum, vi oplever i markedet nu. Og så skal kulturen i fokus, så vi sikrer os, at vores medarbejdere føler, at de er en del af meningsfuldt fællesskab, at de udvikler sig og at arbejdsglæden er høj.

HVAD HAR VÆRET MEST VIGTIGT FOR DIN SUCCES I ÅR?

I forlængelse af min rolle som Co-CEO, vil det vigtigste for min succes i år være at sætte retning, etablere ny ledelse, teams og strukturer for at skabe et endnu stærkere fundament for Advance gående fremad. Dette skal sikre, at vi fortsat kan levere solide, kreative løsninger, der positionerer og differentierer vores kunder internationalt.

HVAD SAVNER DU, AT BRANCHEN DISKUTERER MERE?

Det gode samarbejde har altid været i fokus hos Advance, og under Corona har vi tydeligt set vigtigheden af, at evne og ville det tætte samarbejde. Når forudsætningerne ændrer sig markant, skal vi arbejde hurtigt og lære sammen. Men det gode samarbejde er ofte udfordret, og vi skal diskutere, hvordan vi værner om det på begge sider af bordet.

PÅ HVILKE(T) OMRÅDE(R) SER DU GERNE AT BRANCHEN UDVIKLER SIG?

Jeg oplever, at vores kunder igen har mere fokus på brandet for at sikre sammenhængskraft, retning og tydelig differentiering i kommunikationen på tværs af markeder. Det gør mig glad, at vi i stedet for at fokusere på kvantitet, igen kan og skal fokusere mere på at få skabt stærke koncepter og brandoplevelser, der reelt gør en forskel.

HVEM I BRANCHEN FORTJENER ET SKULDERKLAP – OG HVORFOR?

Jeg vil gerne give et skulderklap til vores dygtige team på Advance, som har knoklet for at sikre, at vi kom godt igennem et par skrappe år, og bakket op for at sikre en god transition i ledelsen. Og særligt vil jeg give et skuldeklap til Camilla Pelle, som ligesom jeg tror på, at vi kommer længst ved at spille sammen og spille hinanden gode.