Erfaring

Per satte skub i karrieren med sin éntre hos TDC, hvor han startede som Accountant i 1996 og seks år senere tiltrådte stillingen som CFO hos TDC Solutions. Sidenhen har han besat direktørstillinger hos Sparta Crossfit ApS, Hoptimist og Aktieselskabet CBH. Per kom til Novicell i 2011, som Board Member og har siden januar 2022 kunne kalde sig direktør.

Motivation

Der lyder en stor velkomst til Per Lilholt, som siden 2011 både har haft indsigt og fingrene i Novicells vækstrejse. Per kommer fra direktørstolen hos Aktie- selskabet CBH, mens han sideløbende har tilbragt 14 år som bestyrelsesmedlem af Novicell. Medlemskabet har givet et indgående kendskab til det digitale konsulenthus, som i januar 2022 blev til overdragelse af CEO-rollen. Med Pers finansielle og strategisk funderede mindset, erfaringer fra tidligere direktørposter og kendskab til Novicells forretning og kultur, er han om nogen i stand til at varetage det enorme ledelsesansvar, som medfølger. Novicell har for alvor fundet kursen efter corona, og 2021 har således budt på økonomisk vækst og nye investeringer. Med en stor tiltro til, at Per vil sikre Novicells fremadrettede kontinuitet og stabilitet, får han en flot debut på The M List 2022.

 

HVAD HAR VÆRET DET SVÆRESTE FOR DIG I DET FORGANGNE ÅR?

Jeg valgte sidste sommer, at opsige mit job uden at have en reel plan for fremtiden. Det var en stor, men også livgivende beslutning.

HVAD BLIVER DIN STØRSTE PROFESSIONELLE UDFORDRING I 2022?

Jeg er netop startet i Novicell, som direktør for Danmark. Novicell er en i virksomhed i fortsat kraftig vækst, og vi skal sikre, at vi fastholder gode relationer til vores eksisterende kunder og medarbejdere samtidig med, at der kommer mange nye til.

HVAD HAR VÆRET MEST VIGTIGT FOR DIN SUCCES I ÅR?

Jeg er som nævnt relativt nystartet i branchen, så jeg vil tillade mig at vente lidt med at tage æren for nogens succes…

HVAD SAVNER DU, AT BRANCHEN DISKUTERER MERE?

Vi vil fortsat se, og skulle forholde os til, at flere virksomheder får bedre styr på data, og herved bedre beslutningsgrundlag til prioriteret forretningsmæssig udvikling. Vi skal evne, at tappe ind i denne disussion og levere bedre i ydelser i forlængelse heraf.

PÅ HVILKE(T) OMRÅDE(R) SER DU GERNE AT BRANCHEN UDVIKLER SIG?

Jeg tror meget på langsigtede partnerskaber med kunder, hvor begge parter lærer hinandens organisationer og kompetencer at kende, og hvor man kan udvide samarbejdet i både bredde og dybde over tid.

HVEM I BRANCHEN FORTJENER ET SKULDERKLAP – OG HVORFOR?

Jeg har stor respekt for de danske SaaS-virksomheder, som formår at udvikle og markedsføre produkter, der klarer sig ud over landets grænser. Fra vores lokale andedam i Aarhus er det bl.a. virksomheder som Raptor, Enterspeed og Priceshape.