Erfaring

I 1995 kom Peter til The Media Partnership som International Media Director, og to år senere kunne han kalde sig Director. Efterfølgende har Peter været forbi Wibroe, Duckert & Partners som Strategic Planner og senere hos MediaWise som Managing Director. Siden 2006 har Peter båret titlen som CEO, Nordics, Omnicom Media Group.

Motivation

Peter Gottfredsen formår som fyrtårn for Omnicom Media Group, at vise vejen fremad og skabe ensretning i gruppens målbevidste ageren. De seneste 16 år har Peter varetaget rollen som CEO i Norden, og han beviser, at kunne mestre det store ledelsesansvar som følger med rollen. Peters imponerende kend- skab til både forretningen og branchen, sætter OMG i en førende markedsposition, og til trods for at corona-året 2020 pressede omsætningen i 2021, blev driftsresultatet en succeshistorie. Peters vedvarenhed og høje ambitioner giver genklang i bureauets præstationer, og hans naturlige tilgang til ledelsesdisciplinen sikrer en styrket kundeskare og medarbejdertilfredshed, hvilket alt andet lige styrker bureaugruppens positionering i branchen. Peters profil og resultater stikker positivt ud, og han er derfor en genganger på The M List.

 

HVAD HAR VÆRET DET SVÆRESTE FOR DIG I DET FORGANGNE ÅR?

Omnicom Media Group er vokset med over 30 % de seneste 14 måneder, og vi har netto ansat mere end 70 nye medarbejdere. Vi har derfor haft udfordringer med at rekruttere så mange nye kolleger på kort tid og at finde plads til dem på vores kontorer.

HVAD BLIVER DIN STØRSTE PROFESSIONELLE UDFORDRING I 2022?

Vi eksporterer i stigende omfang ydelser til andre lande i Europa, Asien og USA, og vi skal tilpasse vores processer, produkter og organisation til denne nye virkelighed.

HVAD HAR VÆRET MEST VIGTIGT FOR DIN SUCCES I ÅR?

Omnicom Media Groups vækst og succes er skabt af virksomhedens medarbejdere, og vores vigtigste prioritet er, at de har bedst mulige betingelser for samarbejde og personlig faglig udvikling. Vi har taget en række initiativer for at sikre dette, og har flere på vej.

HVAD SAVNER DU, AT BRANCHEN DISKUTERER MERE?

Jeg undrer mig fortsat over, at annoncørerne ikke interesserer sig mere for at sikre økonomisk transparens i samarbejdet med deres bureauer. Det er meget opsigtsvækkende. Der er et stort behov for en slagkraftig annoncørforening, som kan sætte dagsorden og uddanne sine medlemmer på dette område.

PÅ HVILKE(T) OMRÅDE(R) SER DU GERNE AT BRANCHEN UDVIKLER SIG?

Jeg synes, der er et stort potentiale for at styrke det faglige miljø og engagement uden for uddannelsesinstitutionerne. Artikler og indlæg i branchemedier og på sociale medier er alt for ofte præget af personlige holdninger og selvpromovering end af substantielle marketingfaglige bidrag.

HVEM I BRANCHEN FORTJENER ET SKULDERKLAP – OG HVORFOR?

Det gør min kollega Frank Andersen, COO i OMG, som i det forgangne år har stået for over 30 forskellige artikler og indlæg om ændringer i lovgivning og teknologi, som har store konsekvenser for annoncørerne. Alle disse indlæg har været 100 % faglige og helt på forkant af de emner, som annoncører bør væres mest optaget af lige nu.