Erfaring

Philip begyndte sin karriere i 1996, hos Corporate Strategy Consulting som senior strategikonsulent. Siden da har han været forbi toplederpositioner hos bl.a. Nordea, TDC, Bang & Olufsen og Saxo Bank. I 2017 kom han til Georg Jensen som CMO. I dag er Philip hos LB Forsikring i rollen som Chief Digital Officer.

Motivation

Philip Wegloop er at finde på årets The M List, og dette qua sine flotte resultater i direktørstolen hos LB Forsikring. De seneste to år har Philip stået i spidsen af samtlige digitale løsninger hos et af Danmarks bedst performende forsikrings- selskaber. En opgave, som han har vist sig stærk i. Philip tilskrives stor del i selskabet digitale succeser, der bl.a. tæller prisen for bedste digitale kundeløsninger, “Bedst i test” på Findboforsikring og rejseforsikring samt en tilstrømning af nye medlemmer i 2021. Udover vækst og priser, er LB Forsikring de første til at tilbyde sine medlemmer attraktive ladeløsninger til el-bilen i samarbejde med Spiiri. Dette stemmer overens med ambitionen om at have 20 % bæredygtige investeringer inden 2030. Philip lander sig en plads på årets liste for sine flotte og digitale bedrifter. Velkommen tilbage!

 

HVAD HAR VÆRET DET SVÆRESTE FOR DIG I DET FORGANGNE ÅR?

At værne om den gode relation med vores medlemmer (kunder) ved at digitalisere på en måde, der skaber rum for udpræget selvbetjening og personlighed i dialogen, men også anerkender og agerer efter, at nogle medlemsrejser er bedst, når de ikke er 100 % digitale.

HVAD BLIVER DIN STØRSTE PROFESSIONELLE UDFORDRING I 2022?

Vi troede, at en verdensomspændende pandemi var slem, men pludselig er der krig i Europa og vores verden er præget af enorm usikkerhed. Derfor bliver den største udfordring også at fastholde den gode medlemsrelation og kadencen i udvikling af løsninger i en verden, hvor ustabilitet er “the new normal”.

HVAD HAR VÆRET MEST VIGTIGT FOR DIN SUCCES I ÅR?

Tillid. I en verden præget af corona har det været en fornøjelse at arbejde i en organisation bygget på tillid. Både mellem kolleger og mellem organisationen og vores medlemmer og omverden. Det har betydet, at selv teams-møder ikke blev 100 % transaktionelle og fortsat havde den tit nødvendige relationelle ingrediens.

HVAD SAVNER DU, AT BRANCHEN DISKUTERER MERE?

Jeg håber, at vi vil se en større nuancering omkring det digitale. Einstein sag- de: Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles. På samme måde kan man sige: ”ikke alt det der kan digitaliseres, skal digitaliseres, og ikke alt det der skal digitaliseres ,kan digitaliseres (i hvert fald ikke let)”.

PÅ HVILKE(T) OMRÅDE(R) SER DU GERNE AT BRANCHEN UDVIKLER SIG?

Vi har i corona-perioden lært en masse om værdien af det fysiske møde og om digitalisering, men er ikke “færdiguddannede”. Den øgede opmærksomhed på digitalisering øger også behovet for kritisk stillingtagen, til hvad der skal, og ikke skal digitaliseres (endnu).

HVEM I BRANCHEN FORTJENER ET SKULDERKLAP – OG HVORFOR?

Her må jeg nok trække et kedeligt kort, men ikke desto mindre det rigtige i min optik. Hele branchen fortjener et skulderklap ved at blive bedre til at fokusere på effekt i form af forretningsresultater og ikke kun priser/awards for alt det kreative. Kreativitet er bedst, når det har en effekt, og den tilgang fylder i stigende grad.