Erfaring

I 2007 kom Vivi til Gjensidige som Communication & Customer Manager, Denmark, hvilket blev startskuddet på en længere karriere. Efter varetægt af flere marketingroller har Vivi siden 2016 kunne kalde sig Direktør – digital, marketing & CRM. Ved siden af sit virke hos Gjensidige, er Vivi bestyrelses- medlem hos Mølholm Forsikring og Nykredit Forsikring.

Motivation

I en årrække har Vivi Kofoed arbejdet med marketing-, branding- og CRM-di- sciplinen hos Gjensidige, hvor hun både har udmærket sig som en empatisk leder og en strategisk marketer. I 2020 lå fokusset på den strategiske branding og fremhævelse af kernebegrebet “tillid” med en ny brandplatform og den første store kampagne i 10 år. I 2021 har Vivi og Gjensidige bevæget fokusset til CRM-strategien, og her har Vivis imponerende forståelse for markedstendenser og kundebehov været nøglefunktionen i et nyt projekt om at aflive det klassiske forsikringstjek. Med innovation i højsædet tilbyder Gjensidige et nyt digitalt forsikringstjek, der både er tids- og kvalitetsoptimerende. Vivi har dermed spillet en afgørende rolle i Gjensidiges seneste års optimerende kunderelationer, og kan derfor sætte flueben ved endnu en velfortjent plads på The M List.

 

HVAD HAR VÆRET DET SVÆRESTE FOR DIG I DET FORGANGNE ÅR?

Vi er gået fra, at dataforordninger og 3. parts cookies var vores største hoved- pine, til at stå overfor udfordringer som global pandemi, krig og klimakrise. Vi har måtte re-tænke vores rolle i markedet, vores måde at kommunikere på – og ikke mindst, egen selvforståelse som leder og menneske.. i en helt unik tid.

HVAD BLIVER DIN STØRSTE PROFESSIONELLE UDFORDRING I 2022?

Vi navigerer i en tid præget af global uro og udsving i væksten. Vi skal bevare vores succes som virksomhed, men også omfavne et stort menneskeligt usikkerhedsmoment, som påvirker vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi er nødt til at påtage os en aktiv rolle som institution. Tillid og mod til at vise vejen frem bliver alfa omega.

HVAD HAR VÆRET MEST VIGTIGT FOR DIN SUCCES I ÅR?

Vi har en unik arbejdskultur med en høj grad af psykologisk tryghed og transparens. Et område med masser af kærlighed til faget og ikke mindst til hinanden. Tilfredse medarbejdere er altid grundlaget for succes, og deres trivsel og kompetence er årsagen til, at vi er kommet succesfuldt igennem endnu et år med mange nye udfordringer.

HVAD SAVNER DU, AT BRANCHEN DISKUTERER MERE?

Forbrugerbevidstheden er i disse år fokuseret på bæredygtighed og et stort behov for “inclusiveness”. Virksomheder er nødt til – ikke blot at forstå dette, men også at have en ny aktiv rolle i den agenda, hvis de fortsat skal forblive relevante og skabe grobund for fremtidig vækst.

PÅ HVILKE(T) OMRÅDE(R) SER DU GERNE AT BRANCHEN UDVIKLER SIG?

Vi skal turde tilgå FNs verdensmål med endnu større kreativitet og nytænkning. Hvordan kan vi fx hjælpe hinanden på tværs af (utraditionelle) brancher, så vi kan finde på nye løsninger og udvikle produkter og services inden for den cirkulære økonomi.

HVEM I BRANCHEN FORTJENER ET SKULDERKLAP – OG HVORFOR?

I år inviterede vi for alvor ungdommen indenfor. Et nyopstartet samarbejde med studerende på fra KEA. De unge kom og pitchede alternative og modige idéer til, hvordan vi kunne gøre op med mere traditionelle tænkemåder. Utrolig inspirerende. Kæmpe skulderklap for det.