Erfaring

I 1999 startede Christian sin karriere som Sales Executive hos IBM, hvilket førte hans videre rejse til stillinger såsom Sales Manager hos Adapt, Management Consultant hos Rambøll Management og Sales Director hos Addition A/S. I 2011 landede han stillingen som Director of Sales and Marketing hos Pentia, som senere førte til stillingen som CSO, partner. I dag er Christian både CCO, partner og besty- relsesmedlem hos Pentia.

Motivation

Christian Ruud indtager endnu en gang en plads på The M List, bl.a. som følge af det imponerende resultat, som Pentia har leveret i 2022. Resultatet er de facto det bedste i bureauets historie, hvilket Christian tilskriver Pentias fokus på at agere digital samarbejdspartner, som formår at udfordre kunderne på både udvikling og forankring af løsninger i deres forretning. Med en forståelse for kundernes udfor- dringer, formår Christian at koble strategier op på deres kunders fremtid. Yderme- re, har Pentia i 2022 udvidet forretningen ved opkøbet af ‘House of Code’, og tilfører dermed en ny service til deres forretning, samt udvider bureauet geografisk. Med exceptionel kommerciel kunnen formår Christian at udfordre sine kunder, hvilket er med til at differentiere og vækste bureauet – et talent der bestemt fortjener en plads på The M List.

HVAD ER DEN VIGTIGSTE TENDENS I BRANCHEN LIGE NU?

Det øgede fokus på livsbalance. Vi skal som branche både kunne tilbyde høj faglig- hed, ambitiøse projekter og et meningsfuldt fællesskab, og samtidig give plads til individet og alt det, der ligger uden for arbejdspladsen.

HVAD ER DEN STØRSTE UDFORDRING FOR BRANCHEN?

Der bliver stadig lavet alt for mange projekter, hvor der ikke er fokus på effekt. Det dur ikke, at pejlemærket for succes er lancering eller en snæver KPI. Vi skal stille skarpt på, hvilken reel værdi vi skaber, og om brugerens problem bliver løst.

HVORDAN LØSER MAN DEN UDFORDRING?

Vi skal tage ansvar for at hjælpe vores kunder med at afdække deres problemer ordentligt, i stedet for at gå direkte med dem i løsningsrummet. Det kræver en dyb forståelse af deres forretning, og at vi investerer i at skabe et tillidsfuldt samarbejde.

HVORDAN KAN BRANCHEN HJÆLPE MED DEN GRØNNE OMSTILLING?

Bureaubranchen kan skabe den største effekt ved kontinuerligt, at sætte grøn omstilling på agendaen hos vores kunder og hjælpe dem med at arbejde mere bæredygtigt. Både i det strategiske udsyn og når det kommer til design af konkrete løsninger.

HVORDAN HAR DEN ØKONOMISKE SITUATION PÅVIRKET DIT ARBEJDE I DET FORGANGNE ÅR?

Den har selvfølgelig medført, at vi har haft ekstra fokus på at fremtidssikre vores virksomhed. Vi har løbet en kalkuleret risiko ved at udvikle nye strategiske tiltag og forretningsområder – og det er heldigvis kun gået fremad.

HVAD HAR VÆRET DEN VIGTIGSTE SUCCES I DIT ARBEJDSLIV DET SENESTE ÅR?

Jeg er stolt af, at vi som virksomhed løbende rykker os. Vi tør tage chancer, vi læ- rer af de knubs, det nogle gange medfører, og bruger erfaringen til at videreudvikle os. Det er enormt fagligt tilfredsstillende at se, at vores indsatser betaler sig.