Erfaring

Claus startede sin karriere hos Trendhouse Group, hvorefter han landede en stilling som Trade Marketing Manager hos Playstation. I 2010 var han kort forbi Nordisk Film som Nordic Market Manager, hvorefter han i de følgende år har besat stillin- ger hos Redbull, Fitness World Group og Meanco. Siden 2021 har Claus været at finde hos BESTSELLER, hvor han i dag sidder som Business Director – Global head of eCommerce, Digital sales, Tech & Marketplaces.

Motivation

Claus Nielsen er i 2023 tilbage på The M List i en ny rolle: Business Director hos BESTSELLER. Her sidder han med det overordnede ansvar for e-commerce, Digital Sales, og Tech & Marketplaces. Som en visionær, strategisk og dreven topleder, sidder han nu med en af landets mest interessante kommercielle udfordringer på tværs af BESTSELLERs brands. Claus formår her, på baggrund af en solidt forank- ret marketingfaglighed, at omsætte idéer til effektive planer og heraf flotte resulta- ter. Dette sker gennem en exceptionel evne til at accelerere og forløse potentialet i brands og generelt at opbygge både robuste teams og virksomheder. Det er netop hans opmærksomme øje for effektive forretningsmodeller, digitale færdigheder og personlige drive, der gør hans profil en plads på The M List værdig.

HVAD ER DEN VIGTIGSTE TENDENS I BRANCHEN LIGE NU?

Der er et stigende fokus på reel værdiskabelse og realisering, i en tid med mange forandringer og høj global volatilitet. Samtidigt er der gode tendenser og vilje til at skabe de positive bæredygtige løsninger på tværs af industrier.

HVAD ER DEN STØRSTE UDFORDRING FOR BRANCHEN?

At sikre den dybe forretnings-, markeds- og menneskelige forståelse for værdiska- belse og relevans, for bedre at kunne skabe de rigtige strukturelle løsninger og realisere potentialet, i de gode idéer og ambitioner.

HVORDAN LØSER MAN DEN UDFORDRING?

Ved at rykke endnu tættere sammen omkring kerneforretningen, kunderne, og de mennesker der skaber løsningerne og mærkbare resultater. Tiltrækning og sam- mensætning af de rigtige talenter, og rum til at skabe de gode relationer er vigtigt.

HVORDAN KAN BRANCHEN HJÆLPE MED DEN GRØNNE OMSTILLING?

En måde er at sikre en tydelig, faktabaseret og transparent tilgang, samt sikre konkret forståelse omkring globale sammenhænge, for at kunne skabe de rigtige bæredygtige forandringer, relevans og et net positivt impact.

HVORDAN HAR DEN ØKONOMISKE SITUATION PÅVIRKET DIT ARBEJDE I DET FORGANGNE ÅR?

Den globale handel, og markederne generelt, samt den økonomiske usikkerhed har en påvirkning på tværs af hele værdikæden. Det intensiverer fokus på kerne- forretningen, og skærper kravene til ledelse og stærke teams, for at realisere ambitionerne.

HVAD HAR VÆRET DEN VIGTIGSTE SUCCES I DIT ARBEJDSLIV DET SENESTE ÅR?

At simplificere og etablere det nye digitale og kommercielle fundament omkring DTC-forretningen – og sammen med fantastiske mennesker, at kunne være med til at skabe rum, rammer og relationer, der kan levere resultater.