Erfaring

Krestens karriere startede hos mediehusene Politiken og Aktuelt, hvorefter han i 1998 rykkede til Coca-Cola, før han fire år efter, blev chefredaktør hos Dagligbladet. I fire år sad Kresten som Sales and Communications Director hos Det Kongelige Teater, indtil han i 2007 stiftede LEAD Agency. Kresten har siden 2018 siddet som CEO for Oxymoron, som i januar 2023 skiftede navn til Schultz J & Goll, i hvilken sammenhæng han overgik til Managing Partner.

Motivation

Som en af de mest efterspurgte strategi- og kommunikationsrådgivere i Danmark, indtager Kresten Schultz Jorgensen igen en plads på listen. Han er CEO hos Schultz J & Gol (tidl. Oxymoron), som han selv har stiftet, og forinden har han be- skæftiget sig med politik, forretningsudvikling og kommunikation, herunder som kommunikationsdirektør i centraladministrationen og som redaktør på tre forskellige aviser – en række erfaringer som han fortsat benytter sig af. Kresten har stået i spidsen for Schultz J & Gols vækst, og sikret bureauets udvidelse både i ejerkredsen og i ledelsen. Med sine solide ledelseskompetencer, og strategiske tilgang til forretningsudvikling og kunderelationer, formår Kresten at skabe resultater som få andre kommunikationsprofiler, hvilket har ført bureauet frem i rampelyset, og for dette stryger Kresten igen ind på listen.

HVAD ER DEN VIGTIGSTE TENDENS I BRANCHEN LIGE NU?

At kunne ruste og forberede virksomhederne til de miljømæssige, etiske og geopolitiske udfordringer, der præger også virksomheder og andre organisationer.

HVAD ER DEN STØRSTE UDFORDRING FOR BRANCHEN?

At finde og rumme de kompetencer, der kan gør kommunikationen forretningsnær og samfundsmæssig relevant.

HVORDAN LØSER MAN DEN UDFORDRING?

Ærlighed, uddannelse, praksis.

HVORDAN KAN BRANCHEN HJÆLPE MED DEN GRØNNE OMSTILLING?

Analyse af behov, rapportering på praksis, kommunikation af resultater.

HVORDAN HAR DEN ØKONOMISKE SITUATION PÅVIRKET DIT ARBEJDE I DET FORGANGNE ÅR?

Slet ikke.

HVAD HAR VÆRET DEN VIGTIGSTE SUCCES I DIT ARBEJDSLIV DET SENESTE ÅR?

Relanceringen af OXY til Schultz J & Goll.