Erfaring

Lone er opvokset på bureauscenen i nationalt og internationalt regi ved bl.a. OMG, Carat og UM Worldwide, som nød godt af Lones professionelle virke i godt 10 år – kun afbrudt af ét år hos Viacom. I 2016 var hun forbi Carat, før hun sad som Head of Media & Connections Strategy hos Coca-Cola. I 2017 overtog hun CMO-posten ved The Meatless Farm, før hun i 2020 gik selvstændig og har siden 2021 sideløbende været fractional CMO for TransferRoom.

Motivation

Som en strategisk og særdeles resultatorienteret leder, med en solid historik i at succesfuldt skalere og accelerere virksomheder og brands i højvækstkategorier, lander Lone Thomsen en sikker plads på The M List 2023. I CMO-stolen hos TransferRoom agerer Lone ligeledes konsulent og rådgiver for hypervækstvirksomheder inden for fødevareteknologi, forbrugerteknologi, ad tech og B2B-SaaS – her tager hun del i en spændende verden af iværksætteri og scaleups med bravur. Med en værktøjskasse, der emmer af stærke kompetencer inden for data- og indsigtsstyret vækst, kundeoplevelse, produktmarkedsføring, kommerciel innovation, planlægning og marketing, formår Lone at skabe resultater på vegne af sine kun- der såvel som for TransferRoom. En sådan entreprenant spiller er en sjældenhed, og Lone fortjener derfor en plads på dette års liste.

HVAD ER DEN VIGTIGSTE TENDENS I BRANCHEN LIGE NU?

Der er et par interessante tendenser: Bæredygtighed og grøn omstilling, bæredygtig vækst, organisk vækst og profitabilitet med begrænset afhængighed af ekstern kapital og AI som et værktøj til at effektivisere marketingteams og kundeoplevelsen.

HVAD ER DEN STØRSTE UDFORDRING FOR BRANCHEN?

Greenwashing er en stor udfordring. For mange virksomheder vildleder forbrugere ved at præsentere deres virksomhed, produkter og aktiviter som mere miljøvenlige og bæredygtige end de egentlig er, og forbrugerne bliver derfor mere skeptiske.

HVORDAN LØSER MAN DEN UDFORDRING?

For at komme greenwashing til livs, er der behov for mere transparens og 3rd party validerering. Blockchain teknologi kan skabe transparens i værdikæden, og synlig mærkning af produkter samt mindre kompliceret metrics kan simplificere afkodning.

HVORDAN KAN BRANCHEN HJÆLPE MED DEN GRØNNE OMSTILLING?

Den grønne omstilling kan kun ske, hvis bæredygtighed gennemsyrer virksomhedernes strategi, innovation og produktudvikling, adfærd og værdier. Ved at måle direkte impact af bæredygtighed på virksomhedens profitabilitet kan der skabes en adfærdsændring.

HVORDAN HAR DEN ØKONOMISKE SITUATION PÅVIRKET DIT ARBEJDE I DET FORGANGNE ÅR?

Der har været stor fokus på effektivisering, optimering af ressourcer og tracking af performance og business impact på både kort og lang sigt. Det har medført et øget behov for data intelligence, der kan omsættes til strategi og eksekvering.

HVAD HAR VÆRET DEN VIGTIGSTE SUCCES I DIT ARBEJDSLIV DET SENESTE ÅR?

At transformere et globalt fodbold transfermarked, fra at være en traditional og meget lidt transparent industri til en transparent digital marketplace-baseret på AI og ML med effektivisering af kundens transfer-operations og høj vækst som resultat.