Erfaring

Martin startede sin karriere som Marketing Director hos Schulstad, hvor han fire år senere overtog rollen som Marketing Manager hos TDC. I 2010 indtog han rollen som marketingchef hos Toms Gruppen, hvorefter han drog til Coop Danmark i stillingen som CRM/kundestrømschef. Efter blot et år overgik han til rollen som digital chef og kunne i 2014 kalde sig marketingschef, inden han fik sin nuværende rolle som Marketing Director hos Danske Spil.

Motivation

Martin Dalsgaard Andersen er i 2023 tilbage på The M List, i kraft af hans stilling som marketingdirektør hos Danske Spil. Det bliver mere og mere vigtigt for Dan- ske Spil, at gøre det klart for danskerne, hvad virksomheden arbejder for, ift. både ansvarlighed og at give penge tilbage til idrætten. Dette sker i et marked fyldt med udenlandske aktører, der ikke har samme moralske kompas, hvori Martin navigerer på imponerende vis. Med et reklamekøb på 190 millioner i 2022 er Danske Spil også en af danmarks største annoncører, hvilket Martin administrerer med kyndig hånd. På baggrund af hans indgående faglighed, innovative arbejdstilgang og kæmpe an- svar, er der ingen tvivl om, hvorfor Martin er at finde på årets The M List.

HVAD ER DEN VIGTIGSTE TENDENS I BRANCHEN LIGE NU?

Personalisering og relevans. Kunstig intelligens og algoritmer. Ansvarlighed og etik.

HVAD ER DEN STØRSTE UDFORDRING FOR BRANCHEN?

Brands og marketers evne til at navigere i en omskiftelig verden, hvor kriser, politiske agendaer og etiske og moralske dilemmaer aldrig har været vigtigere – og sværere. Det stiller store krav til den kommercielle tilgang og dermed markedsfø- ringen.

HVORDAN LØSER MAN DEN UDFORDRING?

Samarbejdet rundt om brandet mellem bureauer og kunden skal være dybt inte- greret. Og alle skal forstå den politiske, kommercielle og etiske agenda, som kan skifte fra det ene øjeblik til det andet.

HVORDAN KAN BRANCHEN HJÆLPE MED DEN GRØNNE OMSTILLING?

Alle – og i særdeleshed erhvervslivet – har et ansvar for med hver deres stemme, at hjælpe med at drive den grønne omstilling fremad. Dette gælder også vores branche.

HVORDAN HAR DEN ØKONOMISKE SITUATION PÅVIRKET DIT ARBEJDE I DET FORGANGNE ÅR?

Den økonomiske situation – og inflationen og købekraften hos den enkelte, har kræ- vet nytænkning og tæt økonomisk styring. Det har været et anderledes, spændende og hårdt år på mange måder inden for marketingområdet.

HVAD HAR VÆRET DEN VIGTIGSTE SUCCES I DIT ARBEJDSLIV DET SENESTE ÅR?

Jeg er enormt stolt af, at Danske Spil og mit stærke team har formået, at navigere godt gennem et svært år – og er lykkedes med, at levere vækst gennem mange stærke kommercielle initiativer og marketingindsatser.