Erfaring

Mette indledte karrieren som Produkt Manager hos Arla Food i 1994, hvorefter hun indtrådte som Marketing Manager hos TDC Internet. Herefter landede hun stilling som Marketing & Agency Manager hos TDC Business, hvor hun efter 10 år indtog rollen som Account Director hos bureauet Zupa Recommended. I 2013 vendte hun tilbage til Arla Food, hvor hun indtog sin nuværende rolle som Head of Arla Brand & Sustainability in Denmark.

 

 

Motivation

Med mere end 20 års erfaring i globale virksomheder, er Mette Bendixen en senior marketing- og kommunikations professionel, der lægger vægt på resultatoriente- ring og bæredygtighed. I hendes rolle som Head of Arla Brand & Sustainability in Denmark, driver Mette den bæredygtige agenda, som har taget Arla fra en 12. til en 4. plads i The Sustainability Brand Index 2022. Mette udgør desuden en nøgleaktør i udrulningen af Arlas nye bæredygtige kommunikationsinitiativer, som skal sikre, at den fælles retning for Arlas kommercielle indsatser har jordens ressourcer i højsædet. Hendes lidenskab for at skabe stærke brands og hendes skarpe faglige kompetencesæt og indsigter er vigtige for enhver, der ønsker at forbedre sin markedsposition. Vi er derfor glade for, at kunne byde Mette velkommen på listen!

HVAD ER DEN VIGTIGSTE TENDENS I BRANCHEN LIGE NU?

Bæredygtighed vil i stadig højere grad gennemsyre vores kommunikation, men måden vi gør det på, vil ændre sig. Vi vil i langt højere grad tale om den positive effekt (handprint), og at klimakrisen skal løses i stærke samarbejder.

HVAD ER DEN STØRSTE UDFORDRING FOR BRANCHEN?

Vi skal være dygtige til at aflæse forandringer, tilpasse os og omsætte indsigter til handling i en volatil tid. Og så skal vi kunne navigere i komplekse bæredygtige budskaber og samtidig ramme forbrugerne emotionelt.

HVORDAN LØSER MAN DEN UDFORDRING?

Vi skal først og fremmest tilegne os flere og dybere kompetencer inden for bæredygtighed. Bæredygtighed er for mange virksomheder forretningskritisk, og vores opgave bliver derfor at sikre korrekt dokumentation og stærke emotionelle budskaber.

HVORDAN KAN BRANCHEN HJÆLPE MED DEN GRØNNE OMSTILLING?

Vores rolle bliver, at sikre at den grønne omstilling bliver kommercialiseret og kommunikeret, så forbrugerne vælger mere bæredygtige brands til, og derved muliggør endnu flere grønne investeringer i virksomheden.

HVORDAN HAR DEN ØKONOMISKE SITUATION PÅVIRKET DIT ARBEJDE I DET FORGANGNE ÅR?

Forbrugertilliden er svækket, og vi kan mærke at fokus flytter sig. Forbrugernes fokus på bæredygtighed sættes for nogens vedkomne på pause. Nu er prisen det vigtigste.

HVAD HAR VÆRET DEN VIGTIGSTE SUCCES I DIT ARBEJDSLIV DET SENESTE ÅR?

At vi har lanceret en stor ny bæredygtigheds-kommunikation, der tager udgangs- punkt i hele vores DNA som virksomhed. At vi samarbejder om at finde løsninger, der tager mest mulig hensyn til jordens ressourcer.