Erfaring

Mikkels professionelle karriere startede hos Advice tilbage i 1996. Ved årtusindeskiftet valgte Mikkel dog at gå egne veje, hvoraf han stiftede den strategiske designvirksomhed 1508. I de følgende knap 23 år, har Mikkel dirigeret retningen for designforetagendet fra sit hovedsæde som CEO. En post han tog med sig videre i fusionen med Knowit Experience, hvor han i januar 2023 overgik til CEO for den samlede danske koncern.

 

 

Motivation

I snitfladerne mellem teknologi, kreativitet og forretning markerer Mikkel Jespersen sig som en af Danmarks største pionerer inden for servicedesign, corporate identity og digital strategi. Primo 2023 påtog Mikkel sig det øverste ansvar for Knowit Experience Danmark og har tilvejebragt det digitale bureaus netværksmæssige og strategiske design thinking, brugerforståelse og har udstukket retningen for en samlet koncern. Hans evne til at videreudvikle sin position og karrieremæssige retning kombineret med sin samtidige afholdte person og ledelsesstil, udgør en solid rammesætning for bureaugruppens udviklingspotentiale. Med et udtalt ønske om at minimere bureaukrati og afstand samt øge arbejdsglæde og kvalitet, er 1508 og Knowit gået fra to bureauer til fire, og efterlader Mikkel på sin karrieres hidtidige højdepunkt. The M List applauderer!

HVAD ER DEN VIGTIGSTE TENDENS I BRANCHEN LIGE NU?

Bæredygtighed, inklusion og diversitet er tre vigtige dagsordener – både for bureauerne og vores kunder. Og vi er som branche gået fra, at tale om det – til at handle på det.

HVAD ER DEN STØRSTE UDFORDRING FOR BRANCHEN?

At skabe meningsfulde og bæredygtige resultater for os selv og kunderne. Dette udfordrer meget kommunikation, produktudvikling og services: Har verden virkelig brug for dette? Og kan vi gøre det anderledes?

HVORDAN LØSER MAN DEN UDFORDRING?

Det er både svært og kompliceret. Det starter med, at vi tør sige ‘hvorfor?’, når en kunde efterspørger en løsning. Og at vi evner at gå nye veje, fx ved at samarbejde med helt andre typer rådgivere for at skabe et reelt positivt impact på bæredygtighedsfronten.

HVORDAN KAN BRANCHEN HJÆLPE MED DEN GRØNNE OMSTILLING?

På mange fronter. Ved først at få styr på eget aftryk. Dernæst på at skabe dybe kompetencer i egen virksomhed, når det handler om grøn omstilling og bæredygtighed. Og så ved, at vi i mere afgrænsede branchefællesskaber arbejder for at identificere, hvor og hvordan vi bedst kan hjælpe kunderne.

HVORDAN HAR DEN ØKONOMISKE SITUATION PÅVIRKET DIT ARBEJDE I DET FORGANGNE ÅR?

Der er skabt mere usikkerhed og forsigtighed omkring større nye tiltag og investeringer. Heldigvis har det kun i meget lille grad påvirket vores kunder og opgaver indtil nu, men skyerne over 2023 og 2024 er da mere sorte end normalt, når vi kigger fremad.

HVAD HAR VÆRET DEN VIGTIGSTE SUCCES I DIT ARBEJDSLIV DET SENESTE ÅR?

At vi fik en ny decentral virksomhedskonstruktion på plads i Knowit Experience Danmark, hvor to virksomheder blev til fire under to brands: Knowit Experience og 1508. Vi fik også landet nogle flotte årsresultater med vækst på både top- og bund- linje, og det med høj tilfredshed hos både kunder og medarbejdere.