Erfaring

I 2013 satte Camilla sin fod hos Mindshare som Research Assistant, og lige siden har hun arbejdet sig op i bureauet. Hun er gået fra Business Planning Manager til sin nuværende stilling som Senior Consultant, Strategy & Ana- lysis, og sad i fire måneder i 2019 desuden som Strategist & Project hos et andet bureau i GroupM-regi: Flip Studio.

Motivation

Et flot fagligt niveau inden for forbrugerindsigt og kvalitativ metodetilgang samt en dyb forståelse for både kulturelle trends og store datasæt er kernen i Camilla Wrang Mølgaards faglighed. Lige siden Camilla kom til Mindshare, har hun sat stærkt ind for at skabe vækst og værdi for både bureau og kunder, og dét har skabt anerkendte resultater for alle involverede. Om det er analy- ser, der skal udarbejdes eller artikler, der skal skrives, står Camilla klar med både pen og data. Det har bl.a. resulteret i udviklingen af Mindshares unikke livsfasesegmentering ”Milestones”, 24 artikler på blogmindshare.dk og klædt kunder som Ford, Unilever, PlanBørnefonden og Auping godt på. Camilla har den rigtige holistiske tilgang til at sætte forbrugerne i centrum og er en high performer, der stryger ind på The M Talents 2021.

Hvad har været din største professionelle succes i 2020?

Jeg er glad for at være tilbage fra barsel og at have fået familieliv og karriere til at gå op i en højere enhed. I et år hvor Corona har skabt stor usikkerhed, er jeg stolt af, hvordan jeg og mine kolleger i GroupM har arbejdet tæt sammen for at samle ny indsigt og best practice, som har hjulpet vores kunder med at navigere deres markedsføring.

Hvad er dit mål for 2021?

2021 bliver endnu et interessant år at følge med i forbrugeradfærd og tidsånd. Det vil åbne for nye muligheder for at vinde markedsandele eller ny forret- ning, hvis man som virksomhed tænker kreativt og tør satse lidt. Mit mål er at sikre, at Mindshare er godt forberedt på at understøtte vores kunder til at spotte og bruge de nye muligheder.

Hvilken rolle ser du dig selv i om fem år?

Om fem år ser jeg mig selv bruge min alsidige bureauerfaring i en større dansk virksomhed, hvor jeg bidrager til at udvikle forretningen med afsæt i markedsresearch, kundeindsigt, forbrugertrends og viden fra forbrugerpsy- kologi og adfærdsteori.

Hvad er dit bedste råd til branchens seniorprofiler?

Del ud af jeres viden og erfaring, men vær åbne for nye ideer og anderledes indspark.

Hvilke tre egenskaber karakteriserer dig bedst?

Mine kolleger vil fremhæve, at jeg er flittig, fokuseret og ordentlig.

Hvor henter du inspiration fra?

Jeg får stor inspiration af at observere mennesker og forbrugere i forskellige hverdagssituationer. Det sætter altid spørgsmål i gang, og det illustrerer dynamikken mellem, hvad der trender versus bliver mainstream. Men også bøger, lydbøger og podcast. Gerne noget om adfærdspsykologi eller en per- sonlig fortælling af en stærk leder.