Erfaring

Nadine begyndte karrieren som medstifter og kommunikationsansvarlig for Boligtilstand.dk/Godbolighandel.dk, før hun startede som praktikant hos Marketsquare. Hun sad senest i rollen som Social Media Coordinator and Analyst hos Marketsquare, hvorefter hun i 2018 startede sin rejse hos IKEA Danmark. I dag sidder Nadine som Marketing Performance Leader.

Motivation

Med sit faste greb om marketingdisciplinen har Nadine Holtorp sat sit præg på IKEA Danmark og ikke mindst branchen. Med en holistisk forretningsforståel- se udtænker Nadines knivskarpe marketingløsninger og opfølgninger, som bi- drager til styrkelsen af IKEAs “return on marketing investments”. Qua Nadines pondus og kompetencer inden for marketing, modtog hun i priom 2022 en for- fremmelse, som en af de yngste ledere på IKEA Danmarks hovedkontor med rollen som Marketing Performance Leader. Som tidligere konkurrencesvøm- mer er Nadine et udpræget konkurrencemenneske, og det falder hende natur- ligt at optimere sine præstationer, hvilket afføder suveræne marketingaktivite- ter for IKEA-brandet. Når først Nadine stiller skarpt med sine høje ambitioner og stærke arbejdsmoral bringes flotte resultater på skrivebordet.

 

HVAD HAR VÆRET DIN STØRSTE PROFESSIONELLE SUCCES I 2021?

Jeg tilbragte det meste af 2021 på barsel med min søn, men jeg nåede lige til- bage inden årsskiftet, hvor jeg tiltrådte stillingen som Marketing Performance Leader. Dermed blev jeg en af de yngste ledere på hovedkontoret i Danmark, og det er jeg stolt af.

HVAD ER DIT MÅL FOR 2022?

På business fronten er mit mål at udfordre rammerne for at se, om vi kan op- timere og forstærke vores marketing indsatser i IKEA, så vi afslutter året med en forbedret ROMI. Personligt, er min ambition at udvikle mine kompetencer inden for ledelse og strategi.

HVILKEN ROLLE SER DU DIG SELV I OM FEM ÅR?

Jeg ønsker at være i en lederrolle, hvor jeg i endnu højere grad kan motivere, inspirere og udfordre mig selv og andre til at turde at gå forrest og teste nye muligheder af. Jeg vil fastholde min nysgerrighed og give andre plads til at udfolde deres, så vi kan tage nogen chancer og udvikle os sammen.

HVAD ER DIT BEDSTE RÅD TIL BRANCHENS SENIORPROFILER?

Prioritere tid til at lytte til podcasts, deltage på kurser og holde sig opdateret, så den solide erfaring kontinuerligt kombineres med nutidig viden og kompetencer. Sparring med unge sultne og nysgerrige medarbejdere er også vigtig for innovation og motivation.

HVILKE TRE EGENSKABER KARAKTERISERER DIG BEDST?

Positiv, nysgerrig og performancedrevet.

HVOR HENTER DU INSPIRATION FRA?

Alle steder, hvor jeg kan suge til mig. Medier, podcasts, lydbøger, kolleger, samarbejdspartnere, konkurrenter og netværk.