B2B-MARKETING


Netværkschef: MAGNUS BACH, VICE PRESIDENT GLOBAL MARKETING, VESTAS

Om Netværket

Der er meget der tyder på at den traditionelle sondring mellem B2C og B2B marketing er mindre aktuel end tidligere, ikke mindst som følge af digitalisering. Ikke desto mindre er marketing i en B2B kontekst stadig ofte ensbetydende med grafisk arbejde og messestande. Salgsprocessen opfattes som fuldstændig rationelt betinget, og branding er dermed potentielt uvæsentligt.  I et marked, hvor produkt-cyklusser bliver kortere og hvor nye teknologier udfordrer forretningsmodeller er der imidlertid behov for at marketing er sig sit ansvar bevidst. Marketing- afdelingen kan om nogen sikre sig at virksomheden tænker på tværs af værdikæde og faciliterer at et differentierende og resonerende kundeudbud effektivt kommunikeres på tværs af alle kanaler. Og marketing kan om nogen sikre sig at virksomheden er positioneret hensigtsmæssigt på den længere bane – og ikke blot på den korte. I en serie på fem spændende netværksmøder vil vi diskutere relevante og aktuelle udfordringer og muligheder for B2B marketing ledere i dag, eksempelvis:

Emner:

 • Indsigt og Indhold: Er marketing tilstrækkeligt analytisk funderet og forholder vi os strategisk til produkter og services? Tager vi ejerskab over det kommercielle narrativ, og kommer det til udtryk i et format som organisationen har brug for?
 • Brand: Italesætter vi i tilstrækkeligt omfang betydningen af brand i B2B? Hvordan konkretiserer vi brand relaterede udfordringer i et sådan omfang at vi kan lede branding?
 • Digital Transformation: – Skal vi fokusere på udvikling af intern infrastruktur fremfor aps, VR og AR? Hvordan integrerer vi med BI og CRM? Hvad er implikationerne af automatisering?
 • Eksekvering: Er marketing mere end produkt brochurer og messestande? Bruger vi for meget tid på kunden fremfor kanalen, herunder salgs-funktionen? Eller omvendt?
 • Direktionen: Opfattes marketing som kommercielt forankret? Er værdiskabelse effektivt kommunikeret? Er marketing indsigts-genererende? Kan vi aggregere vores KPIer?

Udbytte:

 • Teoretisk men i særdeleshed praktisk funderet inspiration til at håndtere og udnytte de mest aktuelle problemstillinger som marketing ledere i B2B står overfor netop nu
 • Tværfunktionel ledelses-sparring med marketing ledere med ansvar for B2B i særdeleshed. Sammen tager vi et holistisk perspektiv på B2B marketing.
 • Adgang til et fagligt netværk og mulighed for at knytte personlige relationer.

Målgruppe:

Netværket henvender sig specielt til marketing beslutningstagere i virksomheder der opererer helt eller delvist i et B2B marked. Du kan have specifik interesse eller ansvar for afgrænsede områder af B2B marketing (eksempelvis digital marketing, content, kreativ mv.) men nysgerrighed til at diskutere og dele synspunkter om hele B2B marketing paletten er værdsat, og alle er velkommen. 

Mødetid & sted: 

 • 24. februar, kl. 15.00 – 18.00
 • 30. marts (tur til B2B markting konference i Aarhus – læs mere her)
 • 7. april, kl. 09.00 – 12.00
 • 2. juni, kl. 15.00 – 18.00 + sommerdrinks!
 • 6. oktober, kl. 09.00 – 12.00
 • 24. november, kl. 15.00 – 18.00 + julefrokost efterfølgende.

Møderne afholdes hos enten Dansk Markedsføring, Nordre Fasanvej 113-115, 1. sal, 2000 Frederiksberg eller hos netværksdeltagerne.

Spørgsmål & tilmelding: 

Hvis du har spørgsmål til netværket eller indholdet er du meget velkommen til at kontakte netværks- og medlemschef Nina Barfod nb@markedsforing.dk /31248785.

Der afholdes min. fem møder om året, og det koster kun 7.000 kroner pr. netværk (pr. år ex. moms) at blive en del af et netværk. Ønsker du at tilmelde dig dette eller et af vores andre netværk (forudsætter at du er medlem af foreningen) så send en mail til Nina med følgende informationer:

 • For- efternavn.
 • Email.
 • Mobil.
 • Titel og virksomhed.
 • Navn på det netværk du ønsker at tilmelde dig.

Vi har stillet Magnus et par spørgsmål i forbindelse med rolle som ny netværkschef: Hvad kan du med din baggrund og kar- riereforløb bidrage med?“Ved at skabe en god og gensidig dialog om B2B-marketing-udfordringerne i dag. Jeg har ikke alle svar, men jeg har stiftet bekendtskab med stort alle salgs- og marketing-discipliner gennem 14 år hos Vestas i udlandet og på hovedkontoret i Danmark. Derfor har jeg blandt andet masser af erfaring med, hvordan man får italesat B2B-marketings værdi over for en virksomheds topledelse.

Hvorfor er der brug for det netværk, som du står i spidsen for?“Der er flere og flere sammenfald mel- lem B2B-marketing og B2C-marketing i dag end for blot fem år siden, og derfor er der også mange flere, der arbejder med disciplinen. Mange af disse  heri- blandt mig selv – efterlyser et rum, hvor man kan mødes og lære af hinandens gode og dårlige erfaringer, hvilket netop er formålet med dette netværk.

Marketings største udfordring i 2020, når det handler om B2B Marketing er… “At få topledelser til at forstå, at der er en ofte uudnyttet og substantiel værdi i B2B-marketing, som mange er blinde for i dag. Derudover det at knække koden til, hvordan virksomheder og brands bliver bedre til også at positionere sig på bæredygtighed i en B2B-marketing-sammenhæng.