STRATEGISK MARKETING


Netværkschef: KENNETH HANSEN, CEO, SYLVESTER HVID & CO

Om Netværket

Forandring er i dag en grundpræmis i enhver virksomhed. Og ikke mindst i marketingfunktionen. Alting ændrer sig: Købsadfærden og -motiverne, kundeloyaliteten, mediekanalerne og -forbruget, konkurrencen, teknologien, ja selv budgetterne, lovgivningen og kravene til Return On Marketing Investment ændrer sig. Det er i dette miljø af konstant forandring, marketingchefen skal navigere sikkert rundt, så virksomheden kan ride med på udviklingen frem for at fare vild i mulighederne eller blive bremset af udfordringerne. I netværket søger vi at skabe et 360°perspektiv på den moderne marketing-virkelighed. Vi forsøger at klæde markedsførere på til at håndtere dagligdagens opgaver og fremtidens udfordringer. Fra strategisk branding og story-telling til medier og digitale muligheder. Fra KPI og ROI til insourcing og outsourcing. Netværkets medlemmer bestemmer selv temaerne for netværksmøderne, der derfor afspejler de konkrete og aktuelle udfordringer medlemmerne står overfor i deres dagligdag. Vi diskuterer mødetemaerne med udgangspunkt i medlemmernes egne erfaringer, og for at inspirere og perspektivere inviterer vi ofte også eksterne indlægsholdere til at belyse de udvalgte temaer. Vi har på de seneste netværksmøder diskuteret bl.a. marketing automation, inbound marketing/content marketing, user journeys i praksis, virtual reality/augmented reality, influencer marketing og personlig branding. Vi har desuden fra et af netværksmedlemmerne hørt om lancering af en helt ny virksomhed i et marketing og branding perspektiv. I skrivende stund er der planlagt følgende fremtidige temaer:

Emner er fx. digital strategi – udvikling, implementering, opfølgning. Forandringsledelse med afsæt i marketingafdelingen og Design thinking – kreativ problemløsning og brugerdrevet innovation.

Udbytte:

 • Inspiration til praktisk håndtering af konkrete og aktuelle problemstillinger i en konstant foranderlig marketing-virkelighed
 • Ny viden og ’best-practice’ erfaringer fra medlemmerne selv og eksterne indlægsholdere
 • Faglig sparring og udveksling af erfaringer med andre holistisk tænkende og handlende marketingbeslutningstagere
 • Adgang til et stærkt fagligt netværk og gode muligheder for at knytte personlige relationer.

Målgruppe:

Netværket henvender sig primært til marketingbeslutningstagere med et bredt ansvarsområde og evt. ledelsesmæssigt ansvar., fx marketingchefer, brand managers og marketing project managers. 

Mødetid & sted: 

Møderne afholdes på skift hos deltagerne.

 • 1. marts kl. 15.00 – 18.00
 • 5. maj kl. 15.00 – 18.00
 • 23. august kl. 15.00 – 18.00
 • 5. oktober kl. 15.00 – 18.00
 • 18. november kl. 15.00 – 18.00

Spørgsmål: 

Hvis du har spørgsmål til netværket eller indholdet er du meget velkommen til at kontakte Kenneth på mail: kh@shc.dk direktør

Hvis du har spørgsmål til netværket eller indholdet er du meget velkommen til at kontakte medlemschef Nina Barfod nb@markedsforing.dk /31248785.
Der afholdes min. fem møder om året, og det koster kun 7.000 kroner pr. netværk (pr. år ex. moms) at blive en del af et netværk. 

Tilmelding: 

Ønsker du at tilmelde dig dette eller et af vores andre netværk (forudsætter at du er medlem af foreningen) så send en mail til: tilmelding@markedsforing.dk med følgende informationer: 

 • For- efternavn
 • Email
 • Mobilnummer
 • Titel og virksomhed
 • Navn på det netværk du ønsker at tilmelde dig

Vi har stillet Kenneth et par spørgsmål i relation til hans rolle som netværkschef: 

Marketings største udfordring i 2020, når det handler om strategisk marketing er…“At navigere i de mange muligheder, der findes. At følge med uden at farevild i blandt andet digital transforma- tion, AI, kunderejse, purpose, ændret købsadfærd og medieforbrug. At hånd- tere stigende krav om forretningsindsigt, dokumentation og effekt – og samtidig skabe rum til kreativiteten.

Hvad kan du med din baggrund og kar- riereforløb bidrage med?“Et perspektiv, der er skabt ud fra 25 års arbejde med marketing, analyse og strategi – de første 10 år hos A.P. Møller – Mærsk – siden på bureaufronten med både B2B-, B2C- og B2G-erfaring. Så jeg har siddet på begge sider af bordet og har i det daglige kontakt med mange brancher og virksomheder. Jeg får på denne måde mange input til, hvad der står øverst på CMO’ens agenda.

Hvorfor er der brug for det netværk, som du står i spidsen for?“Fordi forandring er en grundpræmis i marketingverdenen. Og noget af det, der gør netværket relevant i dag, er at marketing i en del virksomheder efter- hånden har erobret den C-level position, man har jaget i årevis. Nu skal man for alvor finde ud af at udfylde rollen og levere varen.