Sådan udvælges The M List

The M List udvælges hvert år af et advisory board der med hver deres faglige indgangsvinkel og på baggrund af 5 udvælgelseskriterier står for udvælgelsen af The M List profilerne. 2023 advisory board består af:

Det er nu muligt at indstille til 2023 udgaven af The M List. Deadline er 6.2.23. Se nedenfor.

De 5 kriterier for udvælgelsen er: 

1: Fagligt kompetenceniveau

Profilerne i The M List har inden for deres område et fagligt kompetence niveau der outperformer deres kollegaer i branchen. Deres faglighed favner og stikker både dybt og bredt og The M List profiler er screenet ud fra at kunne sætte nye standarder i deres branche eller område. Deres faglighed følger tidens tendenser og de forstår at udvikle deres faglige kompetencer i en relevant og for deres virksomhed konkurrencemæssig stærk og differentierende retning. 

2: Visionær og innovativ

Marketing disciplinerne forandrer sig i lyntempo og  The M List profilerne har et blik for, samt vilje til at være visionære og se fremad. De er nytænkende og forandrende på en facon, hvor de ikke blot udvikler nye idéer, men også tør realisere dem. De ser muligheder og nye teknologier og går efter at udnytte disse i deres faglige arbejde gennem bevidste målrettede handlinger. The M List profiler er med innovation og typisk digital innovation med til at transformere det danske marketing billede.

3: Synlige resultater

The M List profiler har skabt tydelige og relevante resultater som understøtter mål og visioner for deres virksomheder og organisationer. Om man er ud af marketing, kommunikation eller mediedisciplinerne, så kan feltet påvise målbar- og resultatskabende effekt af deres marketingindsatser.

4: Anerkendelser og vundne branchepriser

Om det drejer sig om kreative priser, effekt priser som AEA eller branchepriser kan man  ikke komme uden om anerkendelse og priser inden for de enkelte marketing discipliner. Profilerne i The M List har høstet stor anerkendelse i løbet af året, hvilket er er en god indikator på, om man er på toppen af sin branche og formår at få anerkendelse for kvaliteten i sit arbejde. 

5: Kommunikations- og ledelsesevner

The M List profiler forstår sig på mennesker og er derfor god til både at kommunikere og lede med alle slags stake-holdere, samarbejdspartnere og aktører. De har stærke evner til at skabe relationer i og uden for deres virksomhed/organisation.  The M List profiler gå forrest og evner at blive respekteret blandt sine kollegaer i og uden for branchen og ved hvordan man udvikler og motiverer kollegaer og medarbejdere.

Der er mulighed for at indstille profiler som Advisory Boardet efterfølgende på baggrund af udvælgelseskriterierne vil vurdere. The M list bygger således ikke på en videnskabelig metode, men er blevet en institution, hvor Dansk Markedsføring tilstræber at vise en spredning i nogle af dygtigste profiler ift faggrupper og virksomheder.

Indstillinger til 2023 listen lukker 6.2.23 kl. 09.00

The M List danner samtidig grundlag for nomineringerne til Årets CMO der udvælges af en selvstændig jury med Jakob Bernhard Knudsen, Managing Director, Arla Denmark som juryformand. 

INDSTIL PROFIL

  • Dig der indstiller kandidat til M List
  • E-mail på dig der indstiller kandidat til The M List