Citrusmedia ApS, der fokuserer på etablering og udbud af OOH medier til unikke målgrupper, skifter ejer.

Aktiemajoriteten er blevet overtaget af Dansk Medie Invest ApS.

Dansk Medie Invest, ved direktør Henrik Kaa Andersen og bestyrelsesformand Christian Scherfig, er etableret med henblik på at investere i danske medievirksomheder, herunder i selskaber der, ligesom citrusmedia, har fokus på Out Of Home medier.

– Personligt ser jeg meget frem til at samarbejde med en ny stærk medejer, som kan hjælpe os med at opfylde vores store ambitioner om digitalisering af vores medieplatforme og byde ind på nye koncessionsaftaler, siger Eilif Rosenkilde, direktør og medejer af citrusmedia.

– Citrusmedia ønsker at positionere sig med digitale og andre OOH medier til unikke målgrupper og vil i fremtiden sætte endnu større fokus på nye medier og koncepter, som vores kunder efterspørger.

Han bliver ikke modsagt af sin nye ejer:

– Citrusmedia er en veletableret niche-medievirksomhed med særlige kompetencer indenfor OOH medier og unge målgrupper. Vi ser frem til at understøtte virksomheden med den nødvendige kapital, så den kan ekspandere sine medieplatforme og dermed blive endnu mere relevant for sine kunder, tilføjer Henrik Kaa Andersen, direktør for Dansk Medie Invest.