Den danske bureaubranche befinder sig – som altid, fristes man til at sige – i ganske foranderlige tider, hvor det bliver sværere og sværere at skelne ”rene” reklamebureauer, mediabureauer, digitalbureauer samt PR- og Kommunikationsbureauer fra hinanden.

Nu er regnskabet for det WPP-ejede mediabureau Mediacoms danske del af butikken landet, og betragter man resultatet gennem ”traditionelle” briller, så er det ikke så ringe endda.

Et året præget af omstilling

Omsætningen steg med næsten 20 mio. kr. fra 2015 til 2016, men endnu mere interessant er det at se på bruttoavancen, der landede på godt 79 mio. kr. i såvel 2015 som 2016.

Resultat før skat røg derudover ganske vist i vejret med 164 pct. - fra 1,4 mio. kr. i 2015 til 3,7 mio. kr. i 2016 – men det er ikke grund nok til at lade champagnepropperne springe i Mediacoms danske hovedkvarter.

- 2015 var præget af transition. Vi lagde en plan, og dén fulgte vi i 2016. Men det er kun et skridt på vejen, siger Morten Kristensen, CEO, MediaCom og slutter:

- Vi fortsætter i sporet i 2017 og har investeret yderligere i kompetence-områder, herunder MediaCom Beyond Advertising og i vores audience-planning team, slutter han.

Mediacom Danmark 2016/1015

(mio. kr.)

Omsætning:                     616/596

Bruttoavance:                   79/79        

Årets resultat:                   2,8/0,9

Egenkapital:                      59/56

Gns. antal ansatte:           81/85