Klumme: Insourcingen har lagt pres på bureauerne. Processer og leverancer er flyttet fra bureauerne over i virksomhederne. Omsætning og bundlinje er mistet – og kommer nok ikke tilbage i sin nuværende form. Måske – og kun måske – vender omsætningen tilbage, men uden tvivl i form af andre typer leverancer.

Men jeg tør godt sige, at jeg elsker det.

Sådan på den professionelle måde.

For insourcingen har medført tre nyttige effekter, som har langt større betydning for at styrke bureauernes fremadrettede position, end andre ude- eller indefra kommende elementer overhovedet ville være i stand til.

For det første, så har transformationen imod insourcing betydet, at virksomhederne nu fokuserer på at købe det hos bureauerne, de ikke selv kan løse eller er bedst til. Det har tvunget bureauerne til at finde ind til det, man er bedst til – og det er den kerneleverance og håndværk, der er ens stærkeste kort ud imod kunderne. Craft is back.

Det øgede fokus på craftmanship, har så løst en anden vigtig udfordring i bureaubranchen: Gennemsigtigheden. For få år tilbage, så var det svært at kende forskel på bureauerne. Og ofte endte det med forkert matchmaking, som når man ringer til tømreren for at få fikset vandhanen.

Det blev ikke bedre af, at bureauerne konkurrerede om, hvem der kunne præsentere de længste kompetence-lister. Nu er det blevet mere klart og tydeligt, hvem der skal løse hvilken opgave, når man vil have den bedste leverance. Derfor ser vi nok færre eksempler på virksomheder, der går til et digital bureau for at få løst deres kernefortælling, ligesom vi hos Another nok får færre besøg fra kunder, der vil have udviklet en applikation.

De to første punkter, arbejder sig så over i det tredje og måske vigtigste punkt. Nemlig den kædereaktion en øget professionalisering medfører. Ud mod kunderne vil en øget specialisering og klarere matchmaking alt andet lige afstedkomme et højere værdibidrag per brugt bureaukrone – og det vil automatisk medføre et endnu tættere samarbejde mellem bureau og virksomheder. Og indadtil på bureauerne vil kravene til at være ansat være markant højere – og dermed vil der ske en automatisk oprydningsproces på kompetencer, der ikke bidrager til at øge værdien hos kunden. Selvom det ikke er rart, så er det nødvendigt.

Så hvem ved, måske kan et fænomen, der i første runde lød som en nedsmeltningsagenda for bureauerne, ende med at blive det rygstød, der løser vores største udfordring i branchen – nemlig at den værdi, vi som bureauer tilfører virksomhederne, både blive mere eksplicit – og samtidig veklses til stærkere overskudsgrader ude på bureauerne.

AF MORTEN HERSHØJ, CEO OG PARTNER, ANOTHER