I 2019 lancerede vi i Danish Crown bæredygtighedsstrategien ”Klimavejen”, der er vores ambitiøse bud på, hvordan Danish Crown kan reducere klimaaftrykket fra produktionen med 50% allerede inden 2030 og nå en klimaneutral produktion i 2050.

Klimavejen indebærer et individuelt og uafhængigt certificeringsprogram, hvor vi sammen med hver enkelt landmand opstiller konkrete mål og initiativer for gården, der giver den største effekt på klima og bæredygtighed. Vores landmænd, der leverer kød til Danish Crown, nedbringer blandt andet deres CO2-udledning ved at optimere fodringen af grise, forbedre udslusning af gylle og ved at udnytte gylle til biogas. Alle gårde, der er med i Klimavejen, bliver certificeret af uvildige auditører, og certificeringen indebærer årlige kontroller.

Hos Danish Crown ved vi, at den grønne omstilling er en stor opgave. Vores grisekød kan ikke blive klimaneutralt fra den ene dag til den anden. I mange produktionsvirksomheder kan man udskifte sort energi med grøn energi, og så er produktionen ned ét slag markant mere bæredygtig. Man kan ikke sætte grøn strøm til en gris, og derfor er vi i Danish Crown afhængige af, at vi gennemgår hele værdikæden, fra jord til bord, og skruer på alle de knapper, der kan skrues på. I fødevaresektoren er det mange bække små, der sammen skal gøre den store forskel.

Danish Crown har siden 2005 reduceret klimaaftrykket med 25% pr. kilo grisekød. Det viser en analyse foretaget af Aarhus Universitet for Danish Crown, der fokuserer på udviklingen i grisekødsproduktionen i Danmark fra 2005-2016. Selv om vi ikke er i mål, er vi altså godt på vej.

I denne forbindelse lancerede vi i sensommeren 2020 en kampagne, der skabte opmærksomhed omkring, at vores kød kommer fra ”klimakontrollerede gårde”, og at vi har nedbragt klimaaftrykket med 25% pr. kilo grisekød siden 2005. Det er denne kampagne, som tre NGO’er nu vil føre en retssag imod os på grundlag af.

Vi kan forvente flere klimaretssager i de kommende år – det er selvfølgelig helt legitimt. Virksomhederne skal måles på deres klimatiltag, og der skal falde brænde ned, hvis ikke virksomhederne leverer. I Danish Crown bygger vores bæredygtighedstiltag på den nyeste forskning på området, og vores tiltag bliver certificeret og verificeret af uafhængige eksperter. Vi er stolte af vores bæredygtighedsprogram, som kan tåle at blive kigget efter i sømmene.

Men retssagen imod Danish Crown handler ikke om vores klimaprogram. Den handler om, hvorvidt man må kommunikere om klima, når man producerer kød. Ud fra et markedsføringsmæssigt perspektiv er det meget interessant.

I Danish Crown har vi længe sagt, at vi i fremtiden skal spise mindre, men bedre kød. Og vi kan mærke, at forbrugerne gerne vil træffe mere bæredygtige valg. Så skåret ind til benet handler retssagen mod Danish Crown om, om vi må fortælle de forbrugere om vores klimatiltag. I Danish Crown mener vi, at det er helt legitimt, at når man har besluttet sig for, at man vil have koteletter eller frikadeller til aftensmad, så kan man som forbruger se ned i køledisken og se, at kødet fra Danish Crown kommer fra en klimakontrolleret gård.

Danish Crown vil udfordre industrien, finde løsninger og vise vejen for, hvordan vi i fremtiden kan mætte flere munde med et mindre aftryk på vores planet. Derfor vil vi også fortsætte med at slå et slag for, at der forskel på kød – i kampagnen siger vi, at man ikke kan skære alle grise over én kam. Der er sågar stor forskel på grise, der, afhængigt af hvor de er vokset op, har meget forskellige klimaaftryk. Når forbrugerne vælger grisekød fra klimakontrollerede gårde, så forsikrer vi dem, at kødet er produceret på en gård, der har forpligtet sig til at arbejde systematisk med at reducere sit klimaaftryk.

Nu har vi nået den første milepæl med vores 25% reduktion, og de kommende år vil vi skridt for skridt bevæge os mod det første mål – en halvering af reduktionen i senest 2030. Denne rejse får forbrugerne mulighed for at følge med i. Som en stor fødevareproducent mener vi netop, at det er vores opgave at kommunikere proces over for forbrugerne samt skabe gennemsigtighed omkring vores tiltag og rejse mod en grønnere produktion. Derfor fortsætter vi også med at kommunikere om vores klimatiltag.

Astrid Gade Nielsen er kommunikationsdirektør i Danish Crown.