KLUMME: Den evige overlever, Lars Løkke Rasmussen, klarede flere storme end de fleste politikere, og han satsede til det sidste på at bevare magten i Venstre. 

Opfattelsen af magtkampen varierer enormt og er et spejlbillede af partiets indre splittelse.

Uanset om kampen har stået mellem liberale kerneværdier og nationalkonservatisme eller mellem land og by, formåede Løkke gennem hele sit virke at skræve over kløften i sin formidling. 

Og selvom han ikke formåede at overbevise forretningsudvalget, sigter hans afsluttende kommunikation mod et eftermæle som samlende, fædrelandskærlig figur. 

Hvor Kristian Jensen lader til at være slået, er Løkke allerede i færd med at skabe muligheder for sig selv. 
Løkkes evne til at kommunikere selvstændigt, kapre dagsordener og være først på bolden, har skabt hans omdømme.

Som da han i 2015 kom end nu en Ekstra Blad-forside om bilag og alkoholforbrug i forkøbet med et Facebook-opslag, timet til at gå ud samtidig med sin hyldesttale til dronningens 75- års fødselsdag. Et skoleeksempel på fremragende krisestyring. 

Løkke afmonterede historien og formåede at drage tidligere – og mere berettigede – bilagshistorier i tvivl. 

Den mangeårige formand og tidligere statsminister har altid været bedre til at håndtere møg- sager end til at undgå dem. Sandsynligvis fordi hans ambition for arbejdet og resultaterne til syvende og sidst er større end hans betragtelige strategiske snilde. 

Nogle mener, at det var en uretfærdighed over for formanden, da han blev nægtet at fremlægge sin vision på partiets landsmøde. Andre vil hævde, at Løkke reelt blot fik regningen for opgøret i kælderen på Odense Kongrescenter i 2014. 

For udenforstående virkede kampen som en uværdig dødedans, der ikke fik nogle vindere. 

Både formand og næstformand tabte muligheden for at forme Venstre som oppositionsparti og fik i faldet skabt nogle gevaldige ridser i lakken på partiets forretningsudvalg og enkelte profiler. 

Men selvom både Løkke og Jensen stod som tabere i kølvandet på kåringen af Jakob Ellemann-Jensen, er der næppe nogen tvivl om, at Jensen ser temmelig forpjusket ud, mens Løkke allerede har sikret sig platformen for en god gang ”legacy-kommunikation” og måske endda et muligt politisk comeback.

Fornuft og følelse 

Jensen stillede sig allerede 31. august beredvilligt op foran pressekorpset i et interview, 

hvor den normalt så kontrollerede politiker ikke kunne skjule følelserne, da spørgsmålet faldt på skuffelsen over at være vraget. 

Et interview, der umiddelbart afstedkom mange positive tilkendegivelser i både TV og på sociale medier. ”Ærligt og værdigt” var en del af skudsmålet. 

Løkke derimod valgte af forlade mødet af bagdøren med en kort salut på sin Facebookprofil. Imidlertid fornægter Løkkes fornemmelse for kommunikation og alliancepartnere sig ikke. Allerede dagen efter var den tidligere statsminister ude med en slags statsmandsmanifest i form af en landsmødeudtalelse, der især fokuserer på pragmatisk samarbejde over midten og politik som det muliges kunst. 

Således formåede Løkke at undslippe forretningsudvalgets mundkurv ved at gøre det, han gør bedst: Tale direkte til væl- gerne og sine støtter. Samtidig fik han framet sit famøse forslag om en SV-regering fra valgkampens 11. time. 

Netop dette forslag har været centralt i debatten om Løkke. Var det egenrådig skade på et borgerligt projekt eller pragmatisk politik med solid vælgerappel? 

Selvom det ikke lader sig gøre at fastslå forslagets positive vælgergennemslag, er der næppe tvivl om, at mange i folkedybet kunne spejle sig selv i en mere kompromissøgende politisk retning. 

En række erhvervsledere var endda helt klare om udmel- dingen. Og skulle nogen være i tvivl, fik Løkke slået det fast med syvtommersøm i de næsten ens- lydende TV-interview 15. september. 

Med adgang til halvdelen af landets stemmeberettigede i den bedste sendetid fik Løkke etableret en fortælling om sig selv som folkets mand, der arbejder med politik som et kald. 

En overordnet fortælling, der ikke alene vil danne fundamentet for Løkkes eftermæle og udvisker historier om taburetklæberi, men som også åbner flere døre. Glemt er studehandlerne i blok- politikken, lagkagerne og landbrugspakkerne. 

Løkkes exit handler om forbrødring. Eneste klokkeklare undtagelse er nyrestødene til den tidligere næstformand, der blandt andet må lide den tort at blive beskrevet som udnævnt under særlige hensyn, hvor andre blev udnævnt på kvalifikationer. 

Undgik to ubehagelige stempler 

Interviewene var i sig selv så velforberedte, at man kan se dem som et studie i, hvordan man leverer sit budskab, mens de næppe danner præcedens for kritisk, politisk journalistik. 

Når Løkke siger, at han hele tiden har planlagt Ellemann som sin afløser, tilsiger logikken, at den forhenværende statsminister enten efterrationaliserer kraftigt, eller at han dengang tilsidesatte vigtige forudsætninger for landets ledelse. 

Lars Løkke Rasmussen alliancer bakker ham dog efterfølgende op i, at det bestemt var korrekt. Og med en blanding af retorik om, at en næstformand ikke nødvendigvis er næste formand, og et mentalt billede af sig selv som lidt naiv, demokratisk idealist lykkedes Lars Løkke Rasmussen i interviewet at undgå begge de ubehagelige stempler. 

Jensen: Værdig, men færdig 

Konklusionen er, at Kristian Jensen og hans støtter med utilfredsheden over at have mistet regeringsmagten var stærke nok til at vælte Løkke, men at loyaliteten stak dybere for Løkke end for Jensen. 

Løkkes væbnere var hurtige ved tasterne til at bekræfte fortællingen. Løkke forstår, at det billede, der står tilbage, er afgørende. 

Til syvende og sidst vil de fleste derfor huske Jensen som værdig, men færdig, alt imens Venstres niende partiformand får muligheden for at ride ud i solnedgangen med skindet på næsen og mulighederne åbne for et comeback, hvor det berømte politiske talent atter kan udnyttes. 

AF RASMUS G. KRISTENSEN, HARBINGER PUBLIC RELATIONS A/S.