DEBAT: Man har i medierne, danske som internationale, kunne læse, at små og store butikker må dreje nøglen om, og lade livet netop grundet e-handlens heftige indtog og ditto udvikling. Men det er ikke hele sandheden, som jeg ser det.

Det handler nemlig ikke om et enten eller, men om et både og i forhold til e-handel og den fremtid, som alle handlende går i møde.

Dermed kommer debatten og dialogen om onlinehandel, og hvordan vi skal forholde os til netop denne sag, ikke til at handle om online vs. offline.

Det kommer til at handle om at forstå helheden af den moderne forbrugers modus, når de handler og interagerer med dit brand.

Tal fra Retail Institute viser nemlig, at mere end 84 procent af os foretrækker at handle i den fysiske butik. Ydermere finder 43 procent sig mere fortrolige med at handle online på baggrund af Covid-19 nedlukningen i foråret.

Så hvordan skal du som retailer (on- som offline) gå fremtiden i møde på et stærkt, strategisk og oplyst niveau?

Det er interessant at se, hvordan fremtidens detailhandel former sig i en tid, hvor Covid-19-pandemien har skubbet rigtig meget ved onlinehandlen, og dermed også til hvordan fremtidens retail og brand building vil udvikle sig.

Ser vi på verdens største tøjproducent Inditex, så ramte Covid-19 også dem hårdt, men qua store investeringer i online i årene 2018 og 2019, så stod de (trods alt) stærkere i et vigende globalt marked, da nedlukningen af verden var på sit højeste.

Første kvartal af 2020 viste en kraftig nedgang i omsætningen med mere end 400 millioner euro grundet Covid-19.

På trods af det, formåede de via deres online kanaler at vækste online salget med 74 procentpoint i årets første seks måneder.

Organisationen formåede dermed at opretholde sin strategi om, at det skulle være muligt at handle blandt andet Zara, Pull & Bear og Bershka online over hele verden. Inditex’ CEO, Pablo Isla, udtalte i et interview til Ecommerce News:

– I am particularly pleased with our online sales growth, which demonstrates the critical importance of our integrated store and online platform strategy. This is a cornerstone of our unique business model with three key pillars flexibility, digital integration, and sustainability. Day by day this combination is proving its solidness.

Allerede i andet kvartal kunne man læse i deres regnskab, at de røde tal, var blevet sorte igen. Hvorfor? Fordi Inditex ligesom Nike, L’Oréal mfl., undertegnede har været inde på disse cases i tidligere klummer, formåede at kigge ind i de adfærdsdata, som de havde adgang til globalt, og dermed handlede efter disse.

Ændret handelsadfærd

Og som jeg også var inde på i forrige klumme, for et par uger siden, så gav den første bølge af Covid-19 og den efterfølgende nedlukning os en mulighed for at kigge ind i fremtidens forbrugermønster.

De data og den adfærd forbrugerne udviste på nettet i denne periode, og til stadighed gør, fortæller os, hvad fremtidens forbruger kommer til at agere ud fra, dels på nettet, men dels også i forhold til kravet til den fysiske butik og samspillet med onlinehandlen.

Tal fra Wunderman Thomsen Commerce viser, at 51 procent af forbrugerne bibeholder deres online-handelsadfærd også efter Covid-19-nedlukningen – kun 16 procent af os vil ifølge samme undersøgelse gå tilbage til vores “gamle” shopping-mønstre og -vaner.

Det er både interessant og i særdeleshed spektakulært. Og parrer vi de indsigter op med danskernes samlede e-handel i første halvår 2020, som var på 74,7 milliarder kroner (en stigning på 5 procent eller 3,5 milliarder kroner i forhold til første halvår af 2019), så har de virksomheder, der har satset rigtigt på e-handlen, klaret sig godt under nedlukningen.

Så fremtidens retail ligger i højere grad på nettet – men en pointe her er, at retail, som vi klassisk kender den, aldrig bliver som før.

De klassisk funderede retailere skal til at lære at arbejde med deres onlineplatforme i deres fysiske butikker også.

Der skal altså være et klart samspil mellem de to strategier, dennes logistik og brand-opbygning og ditto oplevelse. For den kan ikke være den samme både på nettet og i butikken.

Butikken får en ny funktion med fokus på brand building og vil lægge op til mere salg på tværs af kanaler (via nettet).

Fleksibilitet for kunden skal være sømløs fra brandets side af. Det er der for så vidt ikke noget nyt i. Men Covid-19 har vist, at det at have en godt integreret onlinestrategi er et spørgsmål om liv eller død for retailere.

Ser man på Inditex-eksemplet, som jeg ridsede op indledningsvist, så viser det også, at investerer man korrekt i onlinehandel, så er der mulighed for at yde en endnu bedre service med færre butikker, og ikke mindst handle agilt.

Inditex valgte at lukke 1200 butikker qua corona i april, men opnåede alligevel overskud i månederne efter, fordi online allerede var en så sikker og godt integreret del af virksomheden. Så det er min påstand, at man ikke flytter eller stjæler omsætning fra sit fysiske butiksnetværk, og over på nettet, og dermed kannibaliserer på sig selv.

Men at man faktisk booster sin omsætning og lægger den til den omsætning og den brand-oplevelse, som kunderne får i den fysiske butik. Her giver en plus en ikke to, men tre.

Den, der ejer fremtiden, ejer også nutiden.