KLUMME: Som leder (og medarbejder) vil dit dominerende mindset typisk sætte scenen for, hvordan din organisation interagerer med omverdenen. 

Vi opfordrer dig derfor til kritisk at vurdere og udforske dit mindset og forstå, hvordan dit mindset flugter med dine kollegers, jeres forretningsstrategi og markedsvilkårene samt ikke mindst kunders mindset. 

At forstå dit dominerende ledelsesmæssige mindset kan bane vejen for dybere læring. Med et åbent mindset kan du skabe innovation med transformation og disruption, og derved sikre bedre resultater og undgå værdiløse investeringer i teknologi og dermed et ressourcespild. 

De fire mindset er: 

Promote & Sell
Med et Promote & Sell-mindset bruger ledere interaktionen med marked som en toptunet megafon, der styrker organisationens promotion og envejskommunikation til kunderne. Et blåt mindset afspejler selvudfoldelse og et internt fokus, der projiceres ud på resten af verden. Det betyder, at man udvikler produkter og services baseret på intern ekspertise. Med dette mindset, så anvendes CRM-konceptet som et værktøj til at fremme formidling og udbredelse af dine produkter og services til (for)brugerne.

Listen & learn

Dette mindset betyder, at man er opmærksom på (for)brugernes tanker og følelser. Indsigt i (for)brugernes præferencer, behov og motivationer indsamles, for at organisationen kan levere mere meningsfulde produkter og services. Med dette mindset anvender organisationerne interaktionen med kunderne som et avanceret lytteinstrument til at generere, overvåge og måle store mængder data om kundeadfærd via de digitale fodspor, som kunder efterlader overalt på de sociale medier, det fysiske rum, maskiner og anden teknologi, samt gennem deres interaktion med organisationer. Organisationer med det røde mindset indsamler strukturerede og ustrukturerede data om kunders adfærd og præferencer fra flere kilder, for eksempel gennem sociale medier. 

Connect & Collaborate
Et gult mindset er forbundet med at udvikle nye ideer sammen med forbrugerne, vise tillid til deres perspektiver, og have dem med på udviklingsrejsen. Interaktionen anvendes til at opfange og udnytte nye og visionære inputs og viden fra (for)brugerne. Ledere med denne tilgang engagerer sig med deres kunder. Kunderne betragtes som en kilde til både ekspertviden, kreativitet og innovation. Ledere med dette mindset etablerer de rette foranstaltninger for at kunne interagere, samarbejde og samskabe produkter og servicer med kunderne i en kontinuerlig proces, der påvirker deres forretningsmodeller.

Empower & Engage

Et grønt mindset repræsenterer en bæredygtig, holistisk og empatisk tilgang til markedet i samspil med det bredere samfund. Med det grønne mindset bruges interaktionen til at forbedre og forny bæredygtig og etisk interaktion med alle interessenter. Empower & Engage-mindsettet vinder langsomt indpas blandt ledere i vores del af verden. Med dette mindset kan ledere via interaktionen skabe passion og dedikation hos deres lokale interessenter (for eksempel medarbejdere, kunder, leverandører), og samtidig interagere i en bredere samfundsmæssig kontekst. Ledere og deres organisationer er aktivt fokuseret på de bredere samfundsmæssige spørgsmål. At være rentabel betragtes som et middel, ikke et mål i sig selv, i modsætning til de foregående tre tankegange. Begrebet “bevidst kapitalisme” beskriver dette mindset.

Vi skal ikke gøre os til dommere over, hvilket mindset der er bedst for virksomheden. Det afhænger meget af kunder og marked. Bemærk, at det ikke kun er ”Promote & Sell”-mindsettet, der kan sælge produkter/services. Det kan de alle.

Det sker blot på forskellige måder med forskellige strategier. Ligeledes er det muligt for et blåt mindset stadig at involvere sig i initiativer til at genanvende ressourcerne, men det repræsenterer ikke en fundamental del af forretningsmodellen. 

Det er snarere en opfyldelse af politiske og samfundsmæssige krav. Det vil sige, det ses som krav snarere end som en del af målsætningen for organisationen, og opfyldes primært, fordi “greenwashing” er vigtigt og giver goodwill.

De fire forbruger-mindset: 
På samme måde som lederes og medarbejderes mindset, er forbrugernes mindset også opdelt i fire kategorier. 

Der vil her også typisk være et dominerede mindset og mindre elementer af et eller flere af de øvrige mindset. 

Inform me
Ønsker at få mange forskellige tilbud og inspiration fra virksomheder. Virksomheder tager initiativet til at udvikle og sælge produkter/services, fordi forbrugere har svært ved at forestille sig, hvad der er behov for i fremtiden.

 

Listen to me
Foretrækker at virksomheder kender personlige præferencer om produkter/services. Virksomhederne skal lytte til kundens behov og derved bedst tilfredsstille disse.

 

 

Involve me
Ønsker at virksomheder lytter til feedback og kommentarer for at forbedre og videreudvikle produkter/services. Sætter pris på at blive spurgt til råds. Den succesfulde virksomhed engagerer, og behandler kunden som partnere i udviklingen af nye produkter og services.

 

Enlight me & Empower me
Foretrækker virksomheder der involverer sig i (lokal)samfundet, og tager ansvar overfor større samfundsproblemer. Virksomheder bør være en integreret del af det omkringliggende samfund. Virksomheder skal være involverede i at beskytte vores planet og økosystemet.

 

Torsdag ser vi på hvor store gab, der er mellem virksomheder, medarbejdere og kunder. 

AF TORSTEN RINGBERG, PROFESSOR, CBS, OG PER ØSTERGAARD JACOBSEN, DIREKTØR, EFFICIENS OG EKSTERN LEKTOR, CBS