De to konkurrerende virksomheder Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S – der begge sælger reklameplads i outdoor-medier – har aftalt rabatter i strid med konkurrenceloven. 

Det skriver Konkurrencerådet i en pressemeddelelse, hvori formand, Christian Schultz, siger:

- At aftale rabatter er lige så skadeligt og ulovligt som at aftale priser. Aftaler om ens rabatter betyder, at aftaleparterne ikke konkurrerer om at give deres kunder de bedste rabatter. I sagen har den ulovlige adfærd stået på i mange år, og det kan have skadet mediebureauer og annoncører, der køber reklameplads i outdoor-medier.

LÆS MERE HER: SAG OM ULOVLIGE REKLAMEAFTALER FORTSÆTTER

Konkurrencerådet har afgjort, at de to outdoor-medieudbydere Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S har indgået en ulovlig aftale og/eller samordnet deres praksis om fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier.

Outdoor-medier omfatter eksempelvis billboards og reklamestandere i bybilledet og ved busstoppesteder, supermarkeder, butikscentre, tog og lufthavne. 

Clear Channel og AFA JCDecaux har i 2010 aftalt fælles rabatsatser for medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse, og disse satser har været anvendt i hvert fald frem til 21. april 2015. I perioden 14. oktober 2009 til 31. december 2010 har virksomhederne desuden aftalt en fælles kontantrabat, oplyser Konkurrencerådet.

Ifølge meddelelsen har Konkurrencerådet påbudt Clear Channel Danmark og AFA JCDecaux at ophøre med den ulovlige adfærd og fremover at afstå fra lignende aftaler eller praksis. 

Videre hedder det, at rådet har besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, med henblik på en strafferetlig forfølgelse. Det vil dog først ske, efter en eventuel ankesag er afgjort.

LÆS MERE HER: SAG OM ULOVLIGE REKLAMEAFTALER FORTSÆTTER

Hos Clear Channel er Country Manager Dennis Højland Nyegaard tilfreds med, at der er sket ”fremskridt” i sagen, der har været længe om at komme hertil: 

- Vi anerkender afgørelsen, men vi er uenige. Vi skal nu bruge noget tid på at finde ud af, hvad der er det mest hensigtsmæssige forløb videre herfra, siger han og fortsætter:

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, at det, der er sket, er sket for en hel del år siden. I dag er vi en helt anden virksomhed, som opfylder de højest muligt standarder.

Salg af reklameplads i outdoor-medier i Danmark beløber sig årligt til omkring 405 millioner kroner.

Markedsføring forsøger at få en kommentar fra AFA JCDecaux.