Sagen om de to konkurrerende virksomheder - Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S – der begge sælger reklameplads i outdoor-medier og som Konkurrencerådet mener har aftalt rabatter i strid med konkurrenceloven, fortsætter.

I en kortfattet mail til Markedsføring oplyser adm. direktør i AFA JCDecaux A/S, Anders Axelsen, at selskabet indbringer sagen for konkurrencenævnet:

- Vi har modtaget et påbud fra Konkurrencerådet. I påbudet følger fire konkrete anmodninger, og dem har vi øjeblikkelig opfyldt, skriver Anders Axelsen, der fortsætter:

- Men da vi er uenige i afgørelsen vil vi af principielle grunde indbringe den for Konkurrenceankenævnet. 

Konkurrencerådet oplyste onsdag eftermiddag, at rådet har afgjort, at Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S har indgået en ulovlig aftale og/eller samordnet selskabernes praksis om fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier.

Således oplyste rådet, at Clear Channel og AFA JCDecaux i 2010 har aftalt fælles rabatsatser for medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse, og disse satser har været anvendt i hvert fald frem til 21. april 2015. I perioden 14. oktober 2009 til 31. december 2010 har virksomhederne desuden aftalt en fælles kontantrabat, oplyser Konkurrencerådet.

- Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen før Konkurrenceankenævnet har truffet en endelig afgørelse, skriver Anders Axelsen.

Hos Clear Channel havde man onsdag eftermiddag ikke taget stilling til, hvad man vil gøre. Country Manager Dennis Højland Nyegaard oplyste, at han er tilfreds med, at der er sket ”fremskridt” i sagen, der har været længe om at komme hertil: 

- Vi anerkender afgørelsen, men vi er uenige. Vi skal nu bruge noget tid på at finde ud af, hvad der er det mest hensigtsmæssige forløb videre herfra, sagde han og fortsatte:

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, at det, der er sket, er sket for en hel del år siden. I dag er vi en helt anden virksomhed, som opfylder de højest muligt standarder.

Dansk Annoncørforenings formand, Holger Wilcks, oplyser til Mediawatch, at han har tillid til de pågældende selskaber:

- Jeg mener stadig, at vores medlemmer kan have tillid til de to selskaber. Rabataftalen ophørte tilsyneladende i 2015, og det er rimeligt at formode, at selskaberne herefter har holdt deres stier rene, siger han.