To nye medlemmer i bestyrelsen, indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og god ro og orden blev hovedoverskrifterne, da Dansk Markedsføring afholdt generalforsamling onsdag den 19. april.  

De nye medlemmer i bestyrelsen er Claus Andersen, Managing Director i Hearts & Science og Drum CPH, og Johanne Skov Marcussen, der er studerende på professionsbacheloruddannelsen i kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.  

Bestyrelsesformand Pernille Mehl roste i sin beretning aktiviteterne i foreningen. Der blev understreget, at der er blevet investeret markant i at styrke fagligheden for medlemmerne i Dansk Markedsføring med stærkere tilbud bredt og flere ressourcer i foreningen.

Ligeledes kunne hun berette om effekten af, at Dansk Markedsføring i sommer er flyttet fra sine tidligere lokaler på Nordre Fasanvej på Frederiksberg til Bredgade i indre by.  

”Vi har siden min første strategiplan drømt om at få nogle rammer, der i højere grad matchede vores aktiviteter, og vi ville i højere grad være et klubhus, som emmer af aktivitet, sparring, netværk, som summer af faglighed og fællesskab,” sagde formand Pernille Mehl.  

Samtidig uddelte hun roser til mediet Markedsføring, der i det forgangne år vandt Anders Bordings Mediepris for en grundlæggende relancering af mediet, der har ført til markant øget læsertilfredshed.  

”Det bidrager ikke kun til stoltheden i branchen, det øger også kendskabet til foreningen og rekrutterer medlemmer,” sagde Pernille Mehl, som også fortalte, at der er blevet investeret i mediet i form af ansættelsen af en ny journalist i 2022.

Øget fortjeneste, lille minus på bunden  

På generalforsamlingen blev Dansk Markedsførings økonomi også gennemgået.  

Dansk Markedsføring så en stigende aktivitet i løbet af året og landede med et resultat på året for -257.000 kroner for 2022.  

Minusset skyldes ifølge formanden, Pernille Mehl, og adm. direktør, Thomas Wahl, ekstraordinære udgifter til flytning for foreningen. Uden en flytning var resultatet landet positivt. 

Bruttofortjenesten steg fra 9,2 mio. i 2021 til 10,4 mio. i 2022.

”VI leverede en rekordomsætning i salg samt i kurser og konferencer. Vi leverede vækst i medlemsbasen, hvor vi fik over 100 nye virksomheder og over 1.000 nye hoveder. Det bidrager alt sammen til vækst i bruttofortjenesten på lidt over en million,” sagde Thomas Wahl.  

”Investeringen i branchens nye klubhus belaster foreningens årsresultat med over 800.000 kroner. Var vi ikke flyttet, havde vi ramt budgettet. Men vi regner med, at det betaler sig tilbage på den lange bane. Vi lander på irriterende røde tal, men jeg er utroligt stolt over resultatet.”  

Samtidig udgør egenkapitalen 7,14 mio. kr., og den er med formandens ord meget sund. Ligeledes understregede formanden, at Grant Thornton, der har godkendt det nye regnskab, beskriver forretningen som solid og veldrevet.

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger af generalforsamlingen.  

Samtidig kunne den adm. direktør præsentere et budget for 2023. Her er der budgetteret med et overskud på 500.000 kroner.

”Vi tror på det. Vi tror på, at vi kan levere på medlemsvækst og -engagement. Vi ser ind i en toplinje, der ligger tæt på 22, vækst i dækningsbidrag og et resultat på en halv million kroner. Vi forventer vækst i virksomhedsmedlemmer, men vi ser også ind i et uforudsigeligt annonce- og jobmarked. På kursus og arrangementer forventer vi en mindre nedgang i omsætning, men stigning i dækningsbidraget.”  

”Jeg kommer ikke til at stå to år i træk og præsentere røde tal,” sagde han videre.  

”Jeg er utroligt stolt over det hold, vi har samlet, der hver dag går på arbejde for at gøre branchen bedre og klogere. Der skal lyde en stor tak til hele holdet,” sagde Thomas Wahl.  

Budgettet skulle ikke godkendes af generalforsamlingen.  

En regulering af prisen

Derudover præsenterede adm. direktør forslag om en ”mindre” prisregulering af medlemskaberne i Dansk Markedsføring. Det skyldes ifølge formanden og direktøren generelle prisstigninger i samfundet samt især øgede omkostninger på 50 procent til bla. tryk og fragt af magasinet Markedsføring.

”Vi vil gerne være på par med indekset for prisstigninger og det, der kommer fremadrettet,” sagde han.  

Formand Pernille Mehl tilføjede:  

”Vi er i den helt billige ende af, hvad man giver for et medlemskab i foreningen. Vi skal følge med nogle prisstigninger, men når vi ser den værdi, man får ud af det faglige, så får man meget value for money. Derfor har vi en kæmpe opgave i at fortsætte væksten, men vi rammer også priser som for virksomhederne stadig er gode.”  

Der var ros fra generalforsamlingen til medlemstallet, der ligger på godt 5.700.  

Du kan her se, hvordan priserne reguleres for et medlemskab af Dansk Markedsføring:  

Den nye bestyrelse 

Samtidig er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen, som skal afholdes digitalt den 10. maj. Det er der, fordi der blev foreslået en vedtægtsændring til det honorar, bestyrelsen får for sit arbejde i foreningen, hvilket kræver 2/3 flertal af foreningens medlemmer.  

Vedtægterne fastslår i dag, at bestyrelsen samlet kan få maksimalt 200.000 kroner i honorar for sit arbejde. Forslaget lyder på, at det beløb fremadrettet reguleres ”årligt i overensstemmelse udviklingen i det af Danmarks Statistik beregnede kvartalsvise lønindeks for virksomheder og organisationer efter branche og sæsonkorrigering (ILON12) med ”Reklame og øvrige erhvervsservice”.  

Efter generalforsamlingen er Pernille Mehl fortsat bestyrelsesformand. Formanden var ikke på valg.  


Bestyrelsen består derudover af:  

  • Bjarne Spellerberg, næstformand (genvalgt)  
  • Eva Lundgren (fortsætter)  
  • Charlotte Wandorff (fortsætter)  
  • Sebastian Franck (fortsætter)  
  • Claus Andersen (nyt medlem)  
  • Johanne Skov Marcussen (nyt medlem)