AKQA Denmark, det tidligere DIS/PLAY, kom ud af sit førte fulde regnskabsår som en del af WPP-koncernen med vækst på toplinjen, hvorimod bundlinjen gik en smule tilbage.

Derfor trækker Steffen Blauenfeldt Otkjær, CEO for AKQA Denmark, lidt på det, før han svarer på, om bundlinjeresultatet i 2018 på 15,5 millioner kroner nu også er ”tilfredsstillende”, som det kaldes i årsregnskabets ledelsesberetning.

– Det er tilfredsstillende, når man tænker på de transaktionsomkostninger, vi har haft i forbindelse med salget til WPP og vores investeringer i nye talenter. Potentialet er dog til endnu mere, siger han og henviser til de knap 24 millioner kroner, som det digitale bureau skabte i overskud i 2016.

– Det var et fantastisk resultat, og jeg tror da på, at vi kan nå det niveau igen. Også selvom vi nu skal betale en procentdel af omsætningen til WPP (verdens største reklamekonglomerat, red.) for at ”være med i klubben”, siger Steffen Blauenfeldt Otkjær.

– Det giver jo meget igen i form eksempelvis nye kunder og tilgang til kompetencer, som vi ikke selv råder over, fortsætter han.

Vækst hæmmes af svær rekruttering

AKQA Denmark har i dag 140 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus og London. I 2018 havde bureauet i gennemsnit 116 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, men rekrutteringen af dem har i mange tilfælde trukket tænder ud.

– Vi er i nogen grad lykkes, men ikke nær nok. Vi gik i 2018 glip af en del omsætning og indtjening, fordi vi ikke kunne skaffe nok kvalificeret arbejdskraft, siger Steffen Blauenfeldt Otkjær, som ikke ønsker at pege fingre ad nogen i den sammenhæng.

– Jeg synes egentligt, at uddannelserne gør mange af de rigtige ting, og bureauerne – herunder os selv – er også blevet bedre til at tage uddannelsesopgaven på sig. Det er bare ikke nok, må vi konstatere, siger han.

Steffen Blauenfeldt Otkjær forventer, at AKQA Denmark i 2019 opnår såvel vækst i omsætningen som et endnu bedre resultat end i 2018.

Hovedtal AKQA Denmark A/S:

(i mio. kr.)                                                 2018              2017

Omsætning                                               120,3             110,3

Resultat før skat                                       19,9               23,6

Årets resultat                                            15,5               18

Egenkapital                                                17,9              12,4

Gns. Antal ansatte                                    116                106