I sidste uge stod det klart, at Vestas’ topchef Ditlev Engel ønskede at stramme organisationen. Det gik bl.a. ud over offshore direktøren, Anders Søe-Jensen, forsknings- og udviklingschefen Finn Strøm Madsen og Peter Kruse, der er direktør for investor relations.
Hvad der imidlertid ikke stod klart, da fyringerne blev meldt ud, er, at hele Vestas’ MarCom operation lægges ind under Morten Albæk, der hidtil har båret titlen Group Senior Vice President for Global Marketing & Customer Insight. Det betyder groft sagt global marketingdirektør, og med den nye reorganisation overtager han al global kommunikation for Vestas med undtagelse af investor relations, der lægges ind under Henrik Nørremark, næstkommanderende i koncernen, og med Lars Villadsen som eksekverende mand indtil en ny CFO er fundet.
Den nye MarCom afdeling har i runde tal et pænt stykke over 200 ansatte, og bliver dermed Danmarks største. Om det betyder en ændring af Vestas-kommunikationen er vanskeligt at spå om, men under alle omstændigheder sker der en centralisering. Og hvad betyder det?
• Kundeindsigten og pressestrategien på den ene side og
• Produkt-markedsføring og corporate brand ansvaret samles under Morten Albæk, der nu får direkte reference til Ditlev Engel.
Det skaber et strategisk handlerum, der er enormt og samtidig velintegreret, hvis Albæks øvelse ellers lykkes. Som et minimum betyder den nye struktur, at alle former for kommunikation integreres, så Vestas’ interne struktur ikke risikerer at modarbejde en logisk positionering af virksomheden. Selve den nye organisation meldes ud den 8. februar, når regnskabet fremlægges.
Indtil videre ønsker Morten Albæk ikke at kommentere den nye organisation. Han er for tiden i Abu Dhabi til World Future Energy Summit, hvor man bl.a. samler verdens største kapitalfond, der skal flytte penge i retning af vedvarende energi.