Når en kreativ pitch skydes i gang, mødes den med spænding af såvel annoncører og reklamebureauer. 

For annoncører er det en gylden mulighed for at trykteste en række reklamebureauers kreative ideer, men for bureauerne kan det, som omtalt 2. august, blive en dyr fornøjelse. 

– Jeg forstår godt, at reklamebureauer mener, at udbudsrunder ofte ikke står på mål med budgettet. Det skyldes, at deres forretningsmodeller i mange tilfælde er bygget 100 procent op omkring fakturering af timer. Og i hvilken kasse skal de registrere disse timer? 

Sådan spørger Mathias Støve, Brand Marketing Director for RealMæglerne, der selv er varm fortaler for kreative pitches, som han mener kun i sjældne tilfælde skal afgrænses til løsningen af én specifik opgave.

– Pitchen skal derimod anskues som en proces, hvor muligheder bliver undersøgt, forskellige meninger udtrykkes og inspirationen flyder frit. Derfor synes jeg heller ikke, at der findes et alternativ til kreative pitches, siger han og fortsætter:  

– Det er et værktøj, man med fordel kan benytte som annoncør, men det stiller store krav, hvis man skal have fuldt udbytte.  

Pitches er ikke for alle

En kortlægning af udbuds-kulturen på det danske reklamemarked foretaget af brancheforeningen Kreativitet & Kommunikation har tidligere vist, at der typisk er tre eller fire bureauer med i en kreativ pitch.   

Antallet af deltagere afhænger ikke blot af udbuddets størrelse, men også af processen. Mange private udbud starter dog med en prækvalifikation med 10 eller flere bureauer, hvorefter der udvælges et mindre antal bureauer, før vinderen udpeges. 

De kritiseres ofte for, at udbudsopgaven ikke står mål med budgettet, at valgkriterier kan være uklare, og processen for langtrukken. Kort sagt bruges der for mange ressourcer, og det må kunne gøres bedre. 

Det er i øvrigt ikke en holdning, som reklamebureauerne står alene med. Også danske annoncører holder igen med brug af kreative pitches og bruger i stedet netværk eller lignende, når der skal hyres kreative kræfter ind. 

Annoncør: En pitch er jo også en investering

Mathias Støve Larsen fra RealMæglerne mener, at ”det er interessant”, at mange kreative bureauer herhjemme fortsat er af den opfattelse, at deres eksistensberettigelse primært ligger i deres produkt (at fakturere timer), og ikke i at investere i deres kunder. 

– Heldigvis er der også bureauer, der formår at finde mellemvejen og derfor investerer i både nuværende og potentielle kunder. Som bureau skal man forstå, at samspillet mellem produkt, kreativitet og dialog er det, der skaber værdien for kunderne – og det er dét, som man skal måle sig selv på, siger Mathias Støve. 

Men bureauerne skal vel også tjene penge?

– Ja, og som annoncører skal vi selvfølgelig også være realistiske. Selv om der er ofte er stor forskel på, hvad annoncør og bureau forventer af procentfordeling mellem tilbudsfase og leveringfase, så skal bureauer jo også have mulighed for at drive en god forretning, siger Mathias Støve Larsen.

Annoncører: I alles interesse at stramme op

Hos Dansk Annoncørforening kan Holger Wilcks, CEO, godt forstå, at mange reklamebureauer er utilfredse med den måde, som kreative pitches ofte afvikles på. 

– Reklamebureauer er ofte blevet dårligt behandlet i forbindelse med dem, siger han og påpeger, at det er i såvel annoncørernes som reklamebureauernes interesse at få en strammere pitch-kultur. 

– Ja, det kunne måske endda medføre, at mange af de dygtige reklamebureauer, der i dag ikke gider at pitche, får lyst til at deltage igen, siger han. 

Holger Wilcks har selv deltaget i mange pitches, og bortset fra den ”menneskelige faktor”, altså kemien mellem annoncøren og det team, reklamebureauet byder ind med, så er den vigtigste forudsætning for en god pitch-proces planlægning og klokkeklare aftaler, mener han. 

Der må eksempelvis ikke herske den mindste tvivl om, hvilke tildelingskriterier en opgave gives ud fra. 

– Annoncøren bør begynde med at nedsætte en styregruppe, der fastlægger meget klare kriterier for, hvordan vinderen af pitchen findes. Det samme gælder typen af kontrakt og de fees, bureauerne eventuelt får undervejs, siger Holger Wilcks og fortsætter.  

– Der skal generelt være fuldstændig transparens, så alle opererer på lige vilkår, siger han og opfordrer annoncørerne til at bevare den realistiske sans, så de for eksempel ikke forventer at få gennemarbejdede strategiske oplæg, når det er en kreativ pitch, der er indbudt til. 

– Vi kan få langt bedre kreative pitches, hvis der bruges mere tid på forventningsafstemning, slutter Dansk Annoncørforenings CEO.